Stort fokus på arbetslivet i budgetpropositionen för 2022

I höstbudgeten 2022 presenteras en rad förslag med direkt påverkan på arbetsmarknad och arbetsliv. Bland annat föreslås flera förändringar inom sjukförsäkringen och införandet av en familjevecka.
schedule fredag 8 oktober 2021
Lästid: 1 Minut

Sjukförsäkringen

De förändringar som rör sjukförsäkringen handlar bland annat om höjt inkomsttak i sjukförsäkringen och om rätten att behålla sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan.

Offentligt omställnings och kompetensstöd

75 miljoner kronor föreslås avsättas för finansiering av ett nytt omställnings och kompetensstöd inom ramen för den offentliga omställningsorganisationen. Ytterligare medel föreslås skjutas till under 2023 och 2024 för samma ändamål. De tänkta anslagen är i led med de LAS-utredningar som presenterades i våras och bygger på den partsöverenskommelsen som träffades tidigare i frågan.

Införande av familjevecka

Förslag om att familjevecka införs med start april 2022. Satsningen ger barnfamiljer ökade möjligheter att vara hemma med barn i åldrarna 4-16 år med upp till 80% av sin inkomst. Totalt ska föräldrar enligt förslaget berättigas 3 dagar vardera per år. Ensam vårdnadshavare får disponera 6 dagar själv.

Korttidsarbete och ökande anslag till Arbetsmiljöverket

Det anpassade korttidsstödet som gällt under pandemin upphör 30 september 2021. Vidare föreslås Skatteverket bli framtida, handläggande myndighet för det ordinarie korttidsstödet. Denna förändring föreslås träda i kraft från april 2022.

Arbetsmiljöverket föreslås dessutom få ökat anslag i budgeten i syfte att fortsätta med utökad och förstärkt tillsyn av arbetsmiljön.  

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: