Ta pulsen på engagemanget i din organisation!

2020 och 2021 - åren då behovet av löpande avstämning ökade markant. Vi pratar helt nya förutsättningar, hemmajobb, större behov av information och ännu högre krav på ledare och HR att hålla koll och hålla tag i medarbetarnas välmående. Vi träffas inte naturligt vid kaffemaskinen utan mångas vardag handlar om videomöten där möteskulturen är en helt annan. Men det finns smarta sätt att hantera det. Det vet &frankly – Simployerfamiljens senaste tillskott.
Annica Eijlinder, Marketing Manager
schedule den 3 juni 2021
Lästid: 3 Minuter

Hur löser man det där med att hålla koll på måendet och engagemanget? En väg att gå är att ta hjälp av så kallade pulsmätningar för att få kontinuerlig input. I slutet av 2020 blev &frankly en del av Simployer-familjen och deras produkt handlar om just pulsmätningar – korta, snabba frågor som medarbetarna kan svara på via dator eller app. Caroline Fjellner är CEO och grundare av &frankly och hon menar att det är ett av chefernas viktigaste verktyg.

- Enkelt uttryckt är en pulsmätning ett modernt och mer agilt sätt att jobba med medarbetarundersökningar. Med hjälp av löpande pulsmätningar får du som ledare snabbt koll på dina medarbetares engagemang, stressnivå eller vad du nu vill mäta. Vi har ett helt frågebibliotek i &frankly, men självklart kan du skapa egna frågor som är relevanta för just din verksamhet.

Engagemang – er viktigaste KPI

Just engagemang är något att ta på extra stort allvar eftersom det är så viktigt för organisationen. Kort sammanfattat så bidrar engagemang till både personlig och professionell utveckling och det omsätts till hög lönsamhet och nöjda kunder. Engagemang är kärnan i organisationen, och är medarbetarna motiverade och delaktiga jobbar de i samma riktning och hjälper till att skapa den kultur ni vill ha.

- Engagemang behöver man följa regelbundet, precis som man gör med andra viktiga nyckeltal i organisationen, förklarar Caroline Fjellner. Det gynnar både verksamhet och samhället om vi alla kan må bättre på jobbet.

Skräddarsytt på olika nivåer

I &frankly kan man arbeta med både en forskningsbaserad engagemangsmodell, olika fokuspulsmätningar och frågor som man skapar själv. Det blir ett skräddarsytt upplägg med verksamhetsnära frågor som gör det enklare att agera på specifika behov och utmaningar. Det blir också ett stöd för att arbeta med engagemang i hela organisationen och se till att alla initiativ leder åt rätt håll.

- Även om avdelningar och team strävar mot samma sak så har de sannolikt olika utmaningar och delmål. I verktyget kan man arbeta med frågor och fokusera på flera nivåer. Ledare får konkreta förslag på åtgärder för att förbättra resultatet baserat på teamets styrkor och svagheter. Samtidigt får medarbetarna stöd, via rekommenderade actions, för självledarskap och ansvar för sitt eget engagemang och välmående på jobbet, berättar Caroline Fjellner.

Engagemang under 2020 och 2021 – hur såg det ut?

Om vi går tillbaka till engagemanget under 2020/2021 – hur såg det egentligen ut? Svaret på den frågan är; både upp och ner. &frankly har tagit fram en engagemangsrapport baserad på kunddata och den bekräftar något som många troligen har upplevt, nämligen att lagandan har fått sig en törn. På frågan "Det finns en stark laganda på vår arbetsplats just nu" syns det tydligt att resultatet har försämrats, 3 av 10 höll inte med i påståendet under 2020 och trenden är nedåtgående för 2021.

- Vi har en pulsmätning som heter ”Samarbete på distans” och i den får medarbetare svara på hur de känner för att arbeta hemifrån. Där kan vi se att 50% känner sig ensamma och det blir en påminnelse om hur beroende vi är av varandra och de interaktioner som bygger laget. Det är tydligt att organisationernas immunförsvar har satts på prov. De med en redan stark kultur har genom stålbadet stärkt den ytterligare. Företag med en svagare kultur har haft det svårare att navigera genom 2020 och 2021, sammanfattar Caroline Fjellner.

Tips!

Se vårt gratis webinar där vi pratar om engagemang – verksamhetens viktigaste KPI, och dessutom ger ett litet smakprov på &frankly och hur man kan jobba smart med det. Inte läge att missa alltså, se webinaret här!

Vill du veta mer om hur Simployer och &frankly arbetar tillsammans med engagemang? Besök vår temasida! Där hittar du också engagemangsrapporten.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: LinkedIn twitter