Tillbaka till arbetet efter corona

Många arbetsgivare har nu lämnat en annorlunda och utmanande tid bakom sig. Coronapandemin har påverkat de flesta verksamheter och många har tvingats till snabba förändringar och anpassningar. Nu är det dags att titta framåt och planera för olika scenarion inför hösten.
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule måndag 20 juli 2020
Lästid: 2 Minuter

Även om det är ovisst hur coronaviruset kommer att påverka oss under hösten är det viktigt att som arbetsgivare planera framåt. Många verksamheter planerar för fortsatt hemarbete medans andra vill ha en återgång till arbetsplatsen. Det kan även vara viktigt att planera för olika scenarios.

Fortsatt hemarbete?

Om man planerar för att personalen ska återgå till den ordinarie arbetsplatsen kan det vara bra att göra en mjukstart. Frågor som arbetsgivaren kan behöva ta ställning till är vilka avdelningar och yrkesgrupper som först ska återgå, och om återgången ska vara på 100 % eller det vara en kombination av hemarbete och vanligt arbete.

Väljer man att fortsätta med hemarbete är det viktigt att följa upp arbetsmiljön. När hemarbete blir långvarigt kan det behövas ytterligare åtgärder för att arbetsmiljön i hemmet ska vara tillräckligt bra. Följ även Folkhälsomyndighetens rekommendationer där det kan finnas riktlinjer för arbetsgivare om att t ex underlätta för distansarbete och flexarbete.

Många – både arbetsgivare och anställda  ser stora fördelar med hemarbete och vill fortsätta med detta. Ha en dialog om möjligheten till fortsatt hemarbete och hur rutinerna för detta ska se ut.

Förebyggande åtgärder kring smittspridning

För att förhindra smittspridning och för att de anställda ska känna sig trygga är det viktigt att se över arbetsmiljön på arbetsplatserna. Inför en återgång bör nya riskbedömningarna och handlingsplaner tas fram.

Säkerställ att det finns möjlighet för de anställda att hålla avstånd. Det kan uppnås genom att plocka bort stolar/skrivbord, begränsa antal personer i mötesrum och lunchrum. Om möjligt låta de anställda börja och sluta arbetsdagen vid olika tidpunkter samt uppmuntra att ta lunch olika tider. För anställda som tillhör riskgrupper kan ytterligare åtgärder behövas.

Se även över städrutinerna och säkerställ att det finns goda möjligheter att tvätta händer, tillgång till handsprit och möjlighet att desinficera bord och andra ytor.

Tjänsteresor och resepolicy

I takt med att reserekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UD ändras kan vi på nytt börja resa; både inom landet och utomlands. Det kan dock finnas anledning till fortsatt försiktighet, dels för att rekommendationerna snabbt kan ändras samt att det kan var svårt som arbetsgivare att garantera den anställdes säkerhet på tjänsteresor.

Tänk igenom vilka tjänsteresor som är affärskritiska och vilka som kan ersättas av digitala möten. Uppdatera resepolicyn och informera om hur tjänsteresor ska genomföras.

Många fördelar med nya arbetssätt

Många av de nya arbetssätt som coronapandemin har medfört uppfattas som positiva och som en del i det ”nya arbetslivet”.  Att exempelvis kunna arbeta hemifrån och ha mer digitala möten sparar både tid, pengar och miljö.

Som arbetsgivare står man nu inför möjligheten att göra förändringar och ta vara på det som har varit lyckat och uppskattat. Ta reda på vad som har fungerat bra respektive mindre bra genom t ex enkäter eller samtal med respektive team/arbetsgrupp.

Övrigt  att tänka på

  • Glöm inte cheferna! I kris sätts ledarskapet på prov. Se till att cheferna får det stöd som kan behövas för att kunna/orka fortsätta att leda i förändring
  • Anitkroppstest  ska personalen erbjudas?
  • Hantera anställdas oro! Vid behov ta hjälp av företagshälsovården.
  • Följ utvecklingen, situationen kan snabbt ändras!

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: