Tillit är nyckeln till hälsa på jobbet

Nästan varannan hemarbetare har upplevt psykisk ohälsa, men få berättar för chefen. Tillit blir nyckeln för att komma till rätta med problemet.
Jimmy Seppälä, Web Editor
schedule den 23 maj 2022
Lästid: 2 Minuter

Det är inte bara den fysiska hälsan som har kommit i fokus under pandemin. I en undersökning gjord av Simployer hösten 2021 svarade nästan varannan person att de har upplevt psykisk ohälsa, där brist på sociala kontakter och rädsla för det egna fysiska välmåendet ligger i topp.

Men undersökningen visar att även situationen på arbetsplatsen har bidragit till det dåliga måendet. Hela 21 procent av de svarande anger en otydlig arbetssituation, där man inte förstår vad som förväntas av en som anställd, som orsak.

– Vi människor behöver någon form av förutsägbarhet för att må bra. Vi behöver veta vad som förväntas av oss på arbetet, förklarar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Otydlighet skapar ohälsa i längden

Problemet har varit att när många har jobbat på distans har inte alla chefer kunnat förmedla det till sina anställda, något som i sin tur kan bli grogrund för missförstånd, konflikter, och i längden ohälsa. Den goda nyheten är att det finns saker som motverkar det dåliga måendet.

– I en sådan här situation kan chefen göra stor skillnad genom att skapa tydlighet, säger Ida Ljungberg.

Men, det är viktigt att man som chef inser att tydlighet inte är samma sak som kontroll.

– Chefens uppgift är att tydliggöra VAD som ska göras, men HUR behöver medarbetarna få vara med och ha ansvar för.

Kruxet är att en sådan situation kräver tillit mellan chef och anställd.

– Tillit är inte något man kan kommendera fram, utan det är något som uppstår över tid när två personer har en relation till varandra.

Tillit skapar trygghet

Med andra ord, om chefen över tid visar att hen litar på den anställda, men också att hen har den anställdes rygg om något går fel, kommer tillit att uppstå. Och en sådan relation skapar många fördelar.

– De anställda kommer att våga säga ifrån i tid om de mår dåligt eller om något går fel. Framförallt kommer de att våga lägga fram nya idéer och lösningar vilket gynnar företagets innovationskraft och långsiktiga lönsamhet, säger Ida Ljungberg.

Trots det kan chefer känna sig tveksamma till att släppa kontrollen. Kanske av rädsla för att de anställda kan missbruka den nya friheten som tillitsbaserat ledarskap ger. Eller för att man själv blir osäker i sin chefsroll om man inte har kontroll på detaljer.

– Som chef måste man själv ta det första steget för att skapa tillit i relation till sina medarbetare. Och du behöver visa att din vilja till det är genuin. Om någon inte mår bra kanske man inte vågar säga det första gången frågan ställs. Att få någon att känna tillit tar tid och det behövs tålamod, men det ger resultat i längden.

Denna artikeln är skriven av frilansjournalist Karin Aase i samarbete med Simployer

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: