Tjänstestället efter coronapandemin?

Att slå fast var en anställd har sitt tjänsteställe är mycket viktigt ur skattesynpunkt. Till exempel är tjänstestället avgörande för om den anställde kan få skattefria milersättningar eller om ersättningarna ska beskattas som lön. Efter coronapandemin kommer många – men långt ifrån alla – ha möjlighet att arbeta hemifrån, kanske flera dagar i veckan. Innebär det att tjänstestället med automatik då flyttas till bostaden?
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule tisdag 1 mars 2022
Lästid: 2 Minuter

Tjänsteställets betydelse

En anställd kan ha endast ett tjänsteställe hos arbetsgivaren. Detta är – enligt huvudregeln – där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete för arbetsgivarens räkning.

Resor mellan bostaden och tjänstestället är privata resor. Om de anställda får milersättning för dessa resor, eller får låna arbetsgivarens bil för resorna, ska de anställda beskattas för lön respektive bilförmån.

De flesta anställda har sina tjänsteställen i arbetsgivarens lokaler, till exempel på kontoret eller på lagret eller i verkstaden, butiken eller restaurangen.

Under coronapandemin har många som kunnat jobba hemifrån också gjort det. Diskussioner pågår nu för fullt på många arbetsplatser om vad som ska gälla efter pandemin; ska de anställda fortfarande få arbeta i bostaden eller ska de återgå till kontoret på samma sätt som tidigare?

Frivilligt eller skriftlig överenskommelse?

Om de anställda fritt skulle få välja var de vill arbeta, till exempel två dagar på kontoret vissa veckor och en annan fördelning andra veckor, påverkas inte tjänstestället skattemässigt. Det menar åtminstone Skatteverket i ett ställningstagande.

Även om de anställda i den här situationen alltså skulle jobba mest hemifrån (tre dagar mot två på kontoret) anses kontoret fortfarande vara tjänstestället. Det blir därför inga tjänsteresor när de anställda åker till kontoret; eventuell milersättning för dessa resor blir alltså skattepliktig lön och att låna arbetsgivarens bil för resorna föranleder beskattning för bilförmån.

För att tjänstestället ska flyttas till bostaden krävs lite mer formalia än att de anställda fritt kan välja. Arbetsgivaren och den anställde måste här komma överens om fördelningen av arbetstiden samt skriva in detta i villkoren för anställningen; i anställningsavtalet eller i en bilaga till detta.

Skattefri milersättning?

När tjänstestället väl har avtalats vara i den anställdes bostad, och den anställde alltså jobbar mest hemifrån, blir alla resor till och från kontoret tjänsteresor. Arbetsgivaren kan därför betala ut skattefri milersättning för dem; alternativt kan den anställde få avdrag för resorna – från första kronan – i sin inkomstdeklaration.

Den anställde kan också låna arbetsgivarens bil för dessa resor utan att det blir bilförmån. Detta alltså även om bilen används för de aktuella resorna mer än 10 gånger och/eller 100 mil.

En fråga som återstår är så om arbetsgivaren måste betala ut milersättning för resorna.
Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som reglerar detta måste avtalet naturligtvis följas och ersättning betalas ut. Oftast framgår denna ersättning dock av företagets interna regler, till exempel i personalhandboken.

Bestämmelserna i personalhandboken är företagets egna bestämmelser, vilka arbetsgivaren ensidigt kan ändra. Den arbetsgivare som inte vill betala ut någon milersättning för tjänsteresor mellan bostaden och kontoret bör därför ange detta i personalhandboken.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: