Uppsagd på semestern - dom från Arbetsdomstolen

I ett nyligen avgjort mål bedömde Arbetsdomstolen att det fanns laglig grund för avsked av en polis som åkt på semester, trots avslagen semesteransökan. Mannen sjukanmälde sig istället den veckan som han inte hade fått beviljad semester.
Natalia Björkman, Arbetsrätt- och HR-expert
schedule torsdag 27 maj 2021
Lästid: 2 Minuter

Polismannen hade tillsammans med sin familj köpt en sista minuten resa och i samband med detta hade han också ansökt om semester under två veckor. Då hans önskade semesterveckor sammanföll med höstlovet och flera poliser redan innan hade fått beviljad ledighet den aktuella tiden kunde hans arbetsgivare inte bevilja hela hans önskade ledighet.

Polismannen påstod sig ha mått väldigt dåligt av semesteravslaget och han upplevde detta som ännu en av flera kränkningar som han har fått utstå från sin arbetsgivare de senaste 15 åren. Trots att mannen endast beviljats en av de två semesterveckorna åkte han ändå på semestern och sjukskrev sig den sista veckan. Under den veckan gjorde han sig dessutom oanträffbar.

Olovlig sjukfrånvaro

Enligt Arbetsdomstolens utredning kunde konstateras att mannen trots sitt påstådda mående kunnat medverka på alla inplanerade aktiviteter med familjen under den två veckor långa resan. Mannen hade dessutom under dessa 15 år av upplevda kränkningar aldrig tidigare varit sjukskriven för just detta ändamål. Därför framstod det som märkligt för domstolen att han skulle bli det första gången på 15 år just under en avslagen semestervecka. Mannen hade dessutom sjukanmält sig för en hel vecka direkt och sedan varit frisk dagen efter att semestern avslutats.

Arbetsdomstolen konstaterade att mannens agerande sammantaget inte kan anses utgöra något annat än en olovlig frånvaro vilket i sig är grov illojalitet mot arbetsgivaren. Det fanns alltså fog för att avskeda mannen, detta trots att mannen varit anställd inom polisen i över 40 år.

Konsekvenser även för långtidsanställda

I Arbetsdomstolens praxis kan ibland utläsas att lång anställningstid kan utgöra en förmildrande omständighet i de fall en anställd sägs upp på grund av misskötsamhet. I detta fall signalerar dock Arbetsdomstolen att en medveten olovlig frånvaro utgör ett starkt illojalitetbrott som bör förväntas ge omfattande konsekvenser för den anställde, även vid en lång anställning. Domen ger också stöd för att ett ifrågasättande av anmäld sjukdom till arbetsgivaren kan bli aktuellt i fall där det finns tydlig misstanke om att faktiskt nedsatt arbetsförmåga inte föreligger. En förhoppning är att domen kan minska sjukanmälningar som påtryckningsmedel i de fall arbetstagare eventuellt inte är nöjda med förläggning av semester, annan beviljad ledighet och dylikt.

Källa: AD 2021 nr 21

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: