Utbränd och stressad? Få koll på signalerna i tid!

Fler och fler av oss jobbar friare idag – hemifrån, på bussen, på lunchen – ja, faktiskt var som helst. Under corona har gränsen mellan arbetsliv och fritid suddats ut ännu mer, när fler jobbar från hemmakontor än vanligt. Men när vi hela tiden har hjärnan påkopplad ökar risken för både stress och utbrändhet. Hur får du koll på varningssignalerna?
Linn Vidén, Content Manager
schedule den 2 november 2020

Förr i tiden anställdes människor mest för deras fysiska styrka, idag handlar det mer om den psykiska styrkan och förmågan att använda sin påkopplade hjärna på bästa sätt – ibland nästan dygnet runt! Lägg till det sedan en global pandemi, med helt nya utmaningar och frågor för verksamheter att ta ställning till, och stressen är ett faktum.

En grupp som säkert kännt sig extra pressad på senare tid är HR. Och det är inte så konstig! HR-medarbetare har sedan coronautbrottet behövt navigera efter nya regler och rekommendationer, ta snabba beslut i helt nya frågeställningar, vara tillgängliga för ledare och styrgrupper, samtidigt som de också förväntas ha svaret på medarbetarnas många frågor – som ofta kommer även efter arbetsdagen är slut.

Men att inte stanna upp och få tid till återhämtning kan få stora konsekvenser och tillslut leda till utbrändhet. Därför är det viktigt att du får koll på varningssignalerna och upptäcker om du själv, eller dina medarbetare, är på väg åt fel håll.

Vad händer vid utbrändhet?

Vid utbrändhet kan inte hjärnan tänka lika strukturerat som den brukar. Den kognitiva förmågan kan till och med försvinna helt eller delvis vid svårare fall av utbrändhet.

Ingen vill hamna där, men ändå drabbas många av utbrändhet och det börjar kliva ner i åldrarna. Men även äldre som är vana vid ett högt arbetstempo kan drabbas, helt oväntat.

Stressymptom och varningssignaler

Stressymptom kan delas in i fyra delar: de som påverkar kroppen, vårt tänkande, vårt humör och vårt beteende.

Exempel på hur symptomen kan ta sig uttryck kan vara: magont, ledsamhet, svårighet att prioritera och att du slutar ta pauser eller göra roliga saker.

Många lever idag redan intensiva liv med höga krav, både på jobbet och i privatlivet. Vardagen är ofta helt inrutad, med små marginaler för spontanitet eller oplanerade händelser. Så händer plöstligt något oväntat och den långvariga vardagsstressen du burit med dig bubblar upp till ytan, med stressymptom som följd.

Skippa inte roligheter!

Vårt beteende att hoppa över roliga saker för att "jobba undan" är en stark varningssignal på stress. Våra tankar rationaliserar åt oss: hoppar jag bara över denna gång så hinner jag den här uppgiften. Men oftast blir man aldrig färdig, för när uppgiften väl är klar så kommer det en till, och en till...

Om du märker att du börjar prioritera bort roligheter, eller att din sociala kollega numera hoppar över fikastunden och spenderar allt mer tid vid skrivbordet, är det dags att agera.

Planera för avkoppling

Det är inte farligt med stress om man har koll på av- och på-knappen inom sig – om man vet hur man stänger av stressen och kopplar av. Det menar Git Spång, som föreläser i stresshantering. Några kloka råd Git ger för att minska risken för utbrändhet är att planera för avkoppling, träning och att skapa lite marginaler för det oväntade.

Ett tips för att skapa lite mer andningsutrymme i arbetsvardagen kan till exempel vara att lägga in marginaltid – ca tio-femton minuter – inför och efter dina möten i kalendern. Då hinner du samla både tankar och rätt dokument i tid, och kan avsluta mötet i lugn och ro utan att behöva hasta till nästa. Det låter lite, men kan göra stor skillnad för dig med mycket i kalendern.

Vad kan arbetsgivare göra för att minska stress?

Många arbetsgivare gör idag allt för att underlätta för sina anställda att hantera den stress som det moderna arbetslivet många gånger innebär. Ofta erbjuds distansarbete, digitala verktyg och flexibel arbetstid – men inte sällan blir dessa lösningar tyvärr kontraproduktiva.

En ökad flexibilitet och tillgänglighet leder ofta till mer stress. Konstant uppkoppling med ett ständigt inflöde av nyheter, uppdateringar och intryck gör att det helt enkelt är svårt att värja sig och stressen blir ett faktum. 

En viktig faktor för att bli en attraktiv arbetsgivare kan vara att satsa på stressförebyggande arbete. Man kan till exempel ge stöd för stresshantering och även ställa krav på nedkoppling. Som arbetsgivare kan man också marknadsföra sitt arbetsgivarerbjudande genom att visa hur man arbetar för att anställda ska hålla över tid och inte drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Arbetsgivare är skyldiga att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och – vid behov – vidta åtgärder. Om en anställd visar tecken på ohälsa är det viktigt att ni får igång en dialog med personen i tid.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter