Vad är semesterlönegrundande frånvaro?

Det finns ett flertal frånvaroorsaker som genererar semesterintjänade trots att den anställda är borta från arbetet – semesterlönegrundande frånvaro. Den anställda tjänar då in betald semester som om personen varit på plats och arbetat.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 14 januari 2021
Lästid: 1 Minut

Antalet betalda semesterdagar den anställda tjänar in beror på hur många anställningsdagar personen har under intjänandeåret för semester. För att räkna fram antal betalda semesterdagar ska frånvarodagar som är semesterlönegrundande ingå i anställningstiden och generera ett fullt semesterintjänande.

I semesterlagen finns det angivet vilka frånvaroorsaker som är semesterlönegrundande. Det finns olika tidsgränser för olika typer av frånvaro. Längst ned i artikeln kan du se vilka frånvaroorsaker som är semesterlönegrundande och de tidsgränser som finns.

Frånvaroperioder som är semesterlönegrundande beräknas kalendariskt. Varje dag med hel eller delvis frånvaro räknas av från det angivna antalet semesterlönegrundandedagar.  

När det t ex gäller sjukfrånvaro är sådan frånvaro semesterlönegrundande i 180 kalenderdagar per intjänandeår till dess att den anställda oavbrutet varit sjukfrånvarande under ett helt intjänandeår (på hel- eller deltid). Är en anställd sjuk hela september har 30 dagar av de 180 dagarna förbrukats. Även arbetsfria dagar (lördagar, söndagar, helgdagar) ska räknas med i frånvaroperioden. 

En medarbetare som blir sjukskriven den 1 juli 2018 tjänar in full semester under 180 kalenderdagar. Om den anställda är fortsatt sjukskriven hela nästkommande intjänandeår är det även då 180 kalenderdagar med fullt semesterintjänande. Är den anställde fortsatt sjukskriven det tredje intjänandeåret för semester får den anställda inte några nya semesterlönegrundande frånvarodagar.  

Frånvarotyp

Semestergrundande kalenderdagar

Sjukdom

180 insjuknandeåret + ett helt år

Arbetsskada

365 insjuknandeåret + ett helt år

Smittbärare

180

Vård av närstående

45

Föräldraledighet

120 (180 vid ensam vårdnad) / mage

VAB

120 (180 vid ensam vårdnad) /per år

Graviditetspenning

Under beviljad period

Utbildning (Facklig, TUFF*, SFI**)

180

*Teckenspråksutbildning för föräldrar

** Svenska för invandrare

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: LinkedIn twitter