Viktigt att agera vid sexuella trakasserier

Under #metoo-uppropet fylldes sociala medier med redogörelser om hur kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier, både i arbetslivet och i privata sammanhang. Det var bland annat berättelser om hur manliga chefer utnyttjar sina positioner i samband med rekryteringar samt befordringar och hur kvinnor har utsatts i samband med representation och tjänsteresor.
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule onsdag 19 september 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Både kända och okända kvinnor synliggjorde under #metoo-uppropet ett problem som inte bara slår mot de drabbade, utan även är en viktig samhällsfråga.

Som arbetsgivare måste du arbeta aktivt och förebyggande mot sexuella trakasserier, detta enligt regler i diskrimineringslagen. Du måste även tydliggöra att sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen och se till att det finns rutiner på arbetsplatsen om hur man ska agera om en medarbetare blir utsatt.

Här redogör vi kort om arbetsgivarens skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Vad är sexuella trakasserier?

Med sexuella trakasserier menas ett ovälkommet beteende som kränker någons värdighet. Det kan t ex vara nedsättande kommentarer, tafsande, ovälkomna komplimanger, blickar eller pornografiska bilder. Det är den person som blir utsatt för trakasserierna som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Det är därför viktigt att den som utsätts för trakasserier är tydlig mot den som trakasserar att beteendet är ovälkommet. I vissa fall kan en kränkning vara så uppenbar och tydlig att det inte krävs något påpekande från den som känner sig trakasserad.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare ska du ha rutiner på arbetsplatsen om hur en anmälan om sexuella trakasserier ska göras. Personalen ska alltså känna till hur en anmälan görs och hur arbetsgivaren hanterar anmälan. Det kan vara bra att det finns mer än en person som kan ta emot en anmälan om trakasserier. I vissa fall kan den som hanterar anmälan själv vara inblandad i händelsen.

Om en anställd anmäler att hen har blivit utsatt för sexuella trakasserier måste arbetsgivaren utan dröjsmål utreda vad som har hänt. Utredningens omfattning beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Det är också viktigt att den görs diskret och med hänsyn till de inblandande.

Om det visar sig att sexuella trakasserier har förekommit måste arbetsgivaren säkerställa att dessa har upphört. Vilka åtgärder som kan bli aktuella beror på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. För den som har trakasserat kan konsekvensen ytterst bli uppsägning eller avskedande.

Även en arbetsmiljöfråga

Förekomsten av sexuella trakasserier kan även vara en signal om att det finns problem på arbetsplatsen. Har liknande situationer hänt tidigare, är det ett strukturellt problem eller är det en enskild händelse, vad har vi för jargong, kultur mm är exempel på frågor man kan ställa sig.

Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna, trygga och bemötta med respekt.

Fördjupning i alla viktiga frågor om arbetsmiljö och arbetsrätt får du i Servicepaket HR

 

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: