Viktigt att veta om en anställd blir gravid

En anställd som blir gravid arbetar kanske på som vanligt under hela graviditeten, men ibland fungerar det inte. Exempelvis för att arbetet är för tungt eller farligt för att utföras under en graviditet. Rätten att vara ledig från arbetet gäller dessutom i vissa fall redan innan barnet är fött.
Lotta Sprangers, HR- och löneexpert
schedule den 11 februari 2020
Lästid: 2 Minuter

Vi redovisar här kortfattat både om de arbetsmiljöregler som gäller, rätten till ledighet och om förbudet att missgynna eller diskriminera gravida kvinnor.

Särskilda arbetsmiljöregler för gravida

Alla arbetsgivare måste undersöka eventuella risker för ohälsa som kan finnas i arbetsmiljön för gravida kvinnor. En föreskrift från Arbetsmiljöverket tar upp de särskilda risker som kan finnas för gravida och ammande arbetstagare.

I vissa situationer måste kanske arbetet anpassas och ibland måste arbetsgivaren undersöka om det finns möjlighet att omplacera kvinnan. Vissa arbetsuppgifter är dessutom helt förbjudna för gravida arbetstagare. Läs mer om de särskilda arbetsmiljöreglerna för gravida på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sjukfrånvaro under graviditet hanteras som annan sjukfrånvaro

Om en gravid kvinna blir sjuk under graviditeten hanteras den sjukfrånvaron på samma sätt som all annan sjukfrånvaro. Arbetsgivaren betalar sjuklön för den tid som kvinnan skulle arbetat under de första fjorton dagarna, förutom för den första sjukdagen (snart karensavdraget). Läkarintyg ska visas från och med den åttonde dagen i sjukskrivningsperioden för att ge rätt till sjuklön.

En graviditet anses inte vara en sjukdom i sig men om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel kan Försäkringskassan bevilja sjukpenning från och med dag 15 oavsett om sjukdomen beror på graviditeten eller inte.

Graviditetspenning om kvinnan inte kan arbeta

Den anställda kan ha rätt till graviditetspenning under hela eller en del av arbetstiden. Det är en ersättning som Försäkringskassan kan betala ut till den som inte kan arbeta under graviditeten. Det kan till exempel bero på att arbetet är fysiskt krävande och arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter eller en omplacering. Graviditetspenning kan också utbetalas till den som har risker i arbetsmiljön.

Försäkringskassan beslutar om graviditetspenning efter ansökan från den anställde. Arbetsgivaren ska också lämna ett utlåtande om eventuellt fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, avstängning från arbetet och om det finns någon omplaceringsmöjlighet på arbetsplatsen.

Föräldrapenning kan tas ut innan planerad förlossning

Det finns en möjlighet för den gravida kvinnan att ta ut föräldrapenning redan innan barnet är fött. Den rätten gäller från och med 60 dagar innan planerad förlossning och ger då kvinnan rätt att vara ledig från arbetsgivaren. Föräldrapenning kan tas ut som hel, halv, en fjärdedels, eller en åttondels ersättning. Det innebär att ledighet kan tas ut som motsvarar ersättningen från Försäkringskassan.

Även utan uttag av föräldrapenning har alla kvinnor rätt att vara lediga från arbetet sju veckor innan och sju veckor efter planerad förlossning.

Gravida får inte diskrimineras eller missgynnas

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet att missgynna någon på grund av en planerad föräldraledighet. Det skulle kunna vara fallet om en gravid kvinna behandlas sämre än någon annan anställd när det gäller möjligheten att till exempel gå en kurs eller få en lönehöjning. Men det kan också gälla att överhuvudtaget få en anställning.

Det är inte heller tillåtet att diskriminera någon av skäl som har samband med kön, och dit hör graviditet.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter