Information till fakturor för SIMPLOYER SWEDEN AB

 
Simployer Sweden AB (556566-2508) ingår i en norsk koncern med Infotjenester Group AS som koncernmoder.

Omstrukturering i koncernen

För att möta framtida behov – hos oss och våra kunder – har Infotjenester-koncernen gjort en omstrukturering. Den innebär att Simployer Sweden AB har överlåtit sina immateriella rättigheter till ett norskt systerbolag:

Simployer Solutions AS (NO 921 407 025 MVA),

Kalnesveien 5, 1712 Grålum (Norge)

Frågor och svar på hur det påverkar dig som kund:


Vilket bolag är min avtalspart?

Din leverantör – och avtalspart – av system/programvara är numera Simployer Solutions AS.


Vilket bolag ställer ut fakturan till mig?

Vi har valt att låta Simployer Sweden AB utfärda fakturorna – på uppdrag av Simployer Solutions AS. Det inkluderar även att hantera betalningen. Det är alltså anledningen till att fakturan ska betalas till Simployer Sweden AB:s svenska bankgiro-nummer.


Vart ska jag vända mig med frågor?

Du som kund har fortfarande Simployer Sweden AB som din kontaktpunkt i allt som rör system/programvara. Det innefattar bl.a. fakturafrågor.


Varför är det inget momsbelopp på fakturan?

Att leverantören av system/programvara numera är ett bolag som har sin etablering i Norge innebär en annan hantering av moms. Ett utländskt företag som säljer en sådan tjänst till ett svenskt företag ställer ut en faktura utan moms till dig som kund.   

Istället ska du som svensk företagskund själv redovisa moms på köpet av system/programvara genom omvänd skattskyldighet. I momsdeklarationen tas inköpsbeloppet upp i ruta 22 (Inköp av tjänster från ett land utanför EU) och svensk utgående moms redovisas i ruta 30 med 25 procent på inköpsbeloppet. Kunder som har rätt att göra avdrag för moms redovisar ingående moms i ruta 48 (samma belopp vid full avdragsrätt).