Förklaring av faktura för uplift 2023

På grund utav ett fel så har inte alla kunder fått en prisjustering i sin tidigare faktura. På denna sida kan du hitta information om vad faktureringsraderna betyder. 

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta supporten.

Produktlinjerna beskriver produkten, kvantiteten och det pris du måste betala EFTER prisjustering. Produktlinjerna namnges efter produkten ni har. I bildexemplet är det de som benämns som Expert - HR och Expert Lön med tillhörande moduler.
Denna raden drar av det belopp du redan har betalat på den tidigare fakturan. Det finns flera Uplift-linjer eftersom det finns olika momskoder på "webaccess" respektive "support"
Totalt SEK är det totala beloppet inklusive moms för prishöjningen för nämnda produkter.

Du kan även ha erhållit en faktura som ser ut som denna. Nedanför specifikationen så ser du en hänvisning till ett tidigare fakturanummer, som visar vilken tjänst prishöjningen gäller.