Guide: Från feedback till actions

Att mäta engagemanget på arbetsplatsen är ett bra steg för att ta reda på vad man behöver förändra och fokusera på för att motivera och engagera sina medarbetare.

Men att bara mäta skapar ingen förändring.

I den här guiden kan du läsa om hur du går från mätningar och feedback till att skapa konkret förändring.

Guiden riktar sig till dig som jobbar som chef eller är HR-ansvarig.