Gratis webinar:
Fråga experterna! – Diskriminering och aktiva åtgärder

Detta webinar sändes live 13 november 2023

Kravet på att omsätta praktik till teori kommer att öka när det kommer till arbetet med likabehandling. Detta i och med de nya rapporteringskrav som följer av EU:s uppdaterade hållbarhetsdirektiv.

Att arbetsgivare förväntas arbeta såväl utredande som förebyggande mot diskriminering är inget nytt utan förutsätts idag genom diskrimineringsförbud och arbete med aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Med ökande rapporteringskrav på området blir det dock extra viktigt att definiera de åtgärder man vidtar för att följa tillämpliga lagar och därmed säkra likabehandling och möjligheter för alla. 

Under detta webinar besvarade vi era frågor på området diskriminering och aktiva åtgärder. 

Under webinaret tar vi upp:

  • Era frågor och funderingar gällande diskrimineringsförbud, aktiva åtgärder och likabehandling 

Webinaret är till för dig som är:

  • Är HR-ansvarig eller arbetar inom HR  
  • Är ledare eller chef med medarbetaransvar  
Dela sidan:

Föreläsare