Simployer Dialog

Kvalitet i samtalen med ett
digitalt dialogstöd

Förenkla förberedelsen, genomförandet och
uppföljningen av dina arbetssamtal


 

Boka demo

Medarbetarsamtal i en digital värld

Kostandsfritt webinar! Är de klassiska medarbetarsamtalen utdaterade? Hur följer man bäst upp medarbetarsamtal i en digital värld?

Dessa frågor är några av det vi kommer svara på i webinaret.

Läs mer och registrera dig här

 
 
Stöd i planering, genomförande & uppföljning av samtal

Digitalisera samtalen och frigör tid för det som verkligen är viktigt

Simployers digitala verktyg för dialog hjälper HR att planera och följa upp de samtal som ska genomföras, och hjälper chefer och medarbetare att förbereda, genomföra och följa upp sina samtal. Genom att få stöd kring samtalet frigörs tid för själva dialogen. Det både höjer kvaliteten, förenklar arbete och sparar in tid för alla inblandade.

Några av fördelarna med att digitalisera dialogen är att:

 • Medarbetare blir bättre förberedda och får en trygghet i samtalet
 • Chefer får en stöttning i samtalet med sina medarbetare
 • Ny chef får information om vad som tidigare bestämts
 • HR kan säkerställa att medarbetarsamtal blir genomförda
 • Ledningen får en kanal för att förmedla strategier och mål

Förberedelse är A och O för ett kvalitativt samtal

Skapa trygghet inför samtalet och få stöttning i genomförandet

Inför samtalet får de medverkande tillgång till samtalets diskussionspunkter och frågor vilket ger en möjlighet till förberedelse för såväl chef som medarbetare. Båda parterna formulerar sina tankar i skrift som sedan kan delas inför eller under samtalet. Historik från tidigare samtal finns även tillgänglig vilket ger en tydlig överblick över det som tidigare har överenskommits.

Förberedelsen skapar en trygghet inför samtalet, ger en riktlinje för samtalet och bidrar till att höja nivån på samtalet.

   

    
Nyckelfunktioner

assignment_ind

Samtalsmallar

Skapa mallar för olika typer av samtal med hjälp av flexibla formulär.

share

Dela samtal

Få tillgång till samtalsmall inför samtalet och dela svar inför eller under samtalet.

create

Signera

Efter avslutat samtal signeras överenskommelser av medverkande parter.

create_new_folder

Skapa aktivitet

Skapa aktivitet eller förbättringsmöjlighet kopplat till samtalet.

mail

Utskick

Skapa inbjudningar och automatiska påminnelser via e-post och SMS.

arrow_back

Historik

Se historik från tidigare samtal och vad som tidigare har överenskommits.

date_range

Kalenderinbjudan

Skicka kalenderinbjudan som sparas i din Outlook.

security

Säkerhet

Endast behöriga personer kommer åt samtalen.

Vilka tjänar på att digitalisera dialogen?

Vi har summerat vad de största vinsterna är för medarbetaren, chefen, ledningen och HR.

För chefen

Chefer ser att det som planeras genomförs. Dessutom:

 • Bättre förberedelse tack vare samtalsmallar
 • God överblick över tidigare samtal och de samtal som ska genomföras
 • Säkerställ att medarbetarna är förberedda inför samtalet
 • Säkerställ att det som överenskommes under utvecklingssamtalet blir genomfört
 • Få dokumentation som kan användas som stöd för att fatta beslut

För HR & ledningen

HR säkrar att utvecklingssamtal genomförs. Dessutom: 

 • Enkel uppföljning tack vare statusrapporter på samtal på olika nivåer ända ner till enskilda chefer
 • God överblick över tidigare samtal och de samtal som ska genomföras
 • Säkerställ att målgruppen är förberedda
 • Säkerställ att det som överenskommes under samtalet blir genomfört
 • Minskade kostnader i form av administrativt arbete

För medarbetaren

Medarbetare blir bättre förberedda. Dessutom:

 • Bättre förberedelse tack vare tillgång till frågor i förväg
 • Enkelt att hitta vad som överenskommits i tidigare års samtal
 • Tydlig överblick över utvecklingsaktiviteter
    

Boka demo av Simployer Dialog

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här


En av lösningarna i Performance


Simployer Dialog är en av modulerna i vårt molnbaserade HR-system Simployer. Simployer består av en rad olika lösningar som alla är skapade för att göra arbetsvardagen enklare för HR, chefer och medarbetare.

Simployer är universellt utformat (WCAG 2.0), flexibelt och stödjer single sign-on. Alla uppgifter du kan göra på dator, kan du i stort sett också göra på mobilen.

Oavsett ert behov idag, så kan det vara bra att veta att allt hänger ihop. Ändrar sig behovet i framtiden, är det enkelt att bygga ut Simployer med flera moduler.

Om Simployer 

Med Simployer gör vi det möjligt för arbetsgivare att utveckla och förädla det humana kapitalet i sina organisationer för att få bättre effektivitet, högre lönsamhet och bana väg för arbetsglädje. Våra HR-lösningar är ett fundament som vilar på gedigen kompetens och best practice. 

 

Läs mer om Simployer


 
Läs mer om våra huvudområden

settings

Core HR

school

Learning 

track_changes

Performance