Simployer Mål

Bryt ner era mål till
konkreta aktiviteter

Förenkla och effektivisera målstyrningen
och öka engagemanget hos era medarbetare

 

Boka demo

 
Performance Management skapar ökat engagemang

Förmedla företagets ambitioner och skapa delaktighet

Målstyrning handlar om att förmedla ledningens riktning och bryta ner dessa till konkreta mål och aktiviteter för medarbetarna. Men många gånger blir målstyrning inget annat än ord på papper som medarbetare inte känner sig delaktiga i.

Med vårt verktyg kan du implementera målstyrning i praktiken där alla känner sig delaktiga. Att synliggöra mål och skapa delmål och aktiviteter för medarbetare och grupper ger en förståelse för hur medarbetarens personliga mål är kopplat till företagets riktning vilket skapar tydlighet och engagemang. Dessutom bidrar det till att:

 • Medarbetare får en tydlig bild av vad som förväntas av dem och hur det är kopplat till företagets riktning
 • Chefer får en tydlig överblick över vad teamet och respektive medarbetare ska fokusera på
 • Ledningen kan visualisera hur företagets mål ska realiseras i praktiken
 • HR får en lättillgänglig översikt och kan säkerställa målstyrning

Visualisera hur medarbetarens mål hänger ihop med företagets övergripande mål

Tydliggör och förenkla visualiseringen av mål

För att medarbetaren ska få en förståelse för vart företaget är på väg och hur de kan bidra behöver målen visualiseras på ett tydligt sätt och informationen bör finnas tillgänglig för alla berörda parter. Därför kan du i vårt verktyg enkelt skapa mål och koppla dessa till övergripande mål i organisationen. Det är sedan enkelt att bjuda in berörda medarbetare till målen.


Skapa delmål och stötta med aktiviteter

Delmål och aktiviteter säkerställer att ni når målen

Gå från tanke till handling genom att skapa tydliga delmål och tidsatta aktiviteter kopplade till medarbetarens mål. Det bidrar både till att arbetet blir gjort och ökar förståelsen för sambandet mellan målen och hur de ska nås.

Sociala funktioner så som chatt och kommentarsfält gör det möjligt att ta hjälp av chef eller medarbetare i målarbetet samt följa kollegornas målarbete. Genom sociala funktioner kan medarbetare enkelt uppmuntra varandras framsteg i målarbe

    
Nyckelfunktioner

create

Skapa mål

Skapa mål på individ- och gruppnivå

compare_arrows

Koppla mål

Koppla individuella- eller gruppmål till övergripande mål i organisationen.

share

Dela mål

Bjud enkelt in kollegor till att hjälpa till med målet.

note_add

Skapa aktivitet

Koppla aktiviteter och lärande till respektive kritisk framgångsfaktor.

mail

Utskick

Skapa automatiska påminnelser som skickas via e-post eller SMS.

chat

Interagera

Få feedback från dina kollegor via diskussionsforum och gillafunktion.

person

Rollstyr

Styr hur transparanta ni vill vara gällande vem som ser, lägger till och ändrar i målen.

insert_chart

Uppföljning

Följ upp målarbetet i visuella rapporter och grafer.

Vilka tjänar på att använda digital målstyrning?

Vi har summerat vad de största vinsterna är för medarbetaren, chefen, ledningen och HR.

För chefen

Linjechefer får ut maximalt av sitt team. Dessutom:

 • Linjechef har snabb överblick över status för sina medarbetares mål.
 • Kan sätta upp avdelningsmål baserat på företagsmål
 • Kan öka engagemanget hos medarbetarna genom att de får tydlig förståelse för hela kedjan av mål – personliga, avdelningsmål och företagsmål
 • Får ett stöd för samtal och i det praktiska arbetet med att sätta upp varje medarbetares individuella mål
 • Har med hjälp av realtidsuppföljning kontroll över mål och kan agera snabbt
 • Kan stötta medarbetare i att gå från tanke till handling genom att bryta ner mål till praktiska uppgifter – ”att-göra-lista”
 • Smarta påminnelser hjälper dem att säkra framgång genom att de har överblick över medarbetarnas mål och att aktiviteter blir genomförda

För ledningen

Företagsledningen säkrar framgång! Dessutom:

 • Ledning ser status för avdelningarnas mål och kan även klicka ner för att se mer detaljer
 • Kan snabbt och enkelt distribuera mål till berörda avdelningar och medarbetare
 • Kan följa upp hur övergripande mål bryts ner
 • Har kontroll genom realtidsuppföljning av mål och kan enkelt agera vid behov
 • Kan försäkra sig om att alla i organisationen ser och förstår de övergripande målen
 • Får snabbt ut nya mål vid behov av omprioritering

 

För medarbetaren

Medarbetare förstår vad de ska göra och varför. Dessutom:

 • Ser tydligt sina mål och kan även se hur de är länkade till övergripande mål
 • Får en förståelse för vart företaget är på väg
 • Får en tydlig bild av de egna målen och insikt i hur dessa är relaterade till vart företaget är på väg
 • Kan gå från tanke till handling med tydliga och tidsatta aktiviteter som är kopplade till de egna målen
 • Kan ta hjälp av kollegor i målarbetet och följa kollegornas målarbete genom systemets sociala funktioner
      

För HR

HR har en bra översikt och kan säkra målstyrning. Dessutom:

 • Kan hjälpa företagsledningen att nå ut med prioriteringar i organisationen
 • Har full kontroll över de som inte har satt sina mål och kan enkelt påminna dem 

Boka demo av Simployer Mål

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här


En av lösningarna i Performance


Simployer Mål är en av modulerna i vårt molnbaserade HR-system Simployer. Simployer består av en rad olika lösningar som alla är skapade för att göra arbetsvardagen enklare för HR, chefer och medarbetare.

Simployer är universellt utformat (WCAG 2.0), flexibelt och stödjer single sign-on. Alla uppgifter du kan göra på dator, kan du i stort sett också göra på mobilen.

Oavsett ert behov idag, så kan det vara bra att veta att allt hänger ihop. Ändrar sig behovet i framtiden, är det enkelt att bygga ut Simployer med flera moduler.

Om Simployer 

Med Simployer gör vi det möjligt för arbetsgivare att utveckla och förädla det humana kapitalet i sina organisationer för att få bättre effektivitet, högre lönsamhet och bana väg för arbetsglädje. Våra HR-lösningar är ett fundament som vilar på gedigen kompetens och best practice. 

 

Läs mer om Simployer

 
Läs mer om våra huvudområden

settings

Core HR

school

Learning

track_changes

Performance