Simployer organisation

Ger god översikt över struktur och rapporteringsvägar i organisationen

      • Viktig grundfunktion i HRM-systemet

      • Skapar ordning och reda i organisationsstrukturen

      • Ger en god översikt över kollegor, ledare och rapporteringsvägar

 

Book demo

En enklare arbetsvardag

Simployer organisation är en grundmodul som alltid levereras tillsammans med andra funktioner - den är ett viktigt fundamentet till HRM-systemet. En organisationsstruktur skapas i samband med implementeringen och kopplas sedan samman med övriga moduler i HRM-systemet.

I modulen skapas enheter och grupper som anställda kopplas samman med för att få en korrekt rapportering. På så sätt säkras en enhetlig översikt över organisationsstrukturen och ger alla anställda möjlighet att navigera. De kan till exempel enkelt se vem som jobbar i olika avdelningar, och vem som är närmsta ledare.

Läs mer om HR Masterdata 


Något för din verksamhet?

 

Simployer organisation levereras som ett fundament till HRM-systemet och passar därmed alla bolag, oavsett bransch eller storlek.

Simployer HRM är modulbaserat och flexibelt  


Simployer organisation är en av modulerna som utgör Simployer HRM. Systemet består av olika funktioner för att skapa en enklare arbetsvardag för HR, ledare och medarbetare. 

Oavsett hur behovet ser ut idag är det bra att veta att det är smidigt att växa med Simployer och enkelt bygga ut systemet med fler moduler när behov uppstår.

För att direkt få ett säkert fundament är det vår rekommendation att direkt sammankoppla Simployer organisation med: 


Vad är Simployer HRM?

 

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga mer tid på att skapa värde för, och utveckla din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. 

Les mer her


Varför välja Simployer HRM?

people

Effektiviserar personal-förvaltningen

security

Förenklar hanteringen av personaldata

check_box

Ökar säkerheten (GDPR)

person

självbetjäningslösningar

settings_applications

Framtida HR-teknik

phone_iphone

Responsivt gränssnitt

vpn_key

Single sign-on

sentiment_satisfied_alt

Universelt utformat
(WCAG 2.0)Vänligen fyll i formuläret, så tar vi kontakt med dig så snart vi kan!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här