Simployer Succession

Successionsplanera - Identifiera era nyckelpersoner
och minimera risker

Strategiskt verktyg för att hantera organisationens nyckelpersoner, minimera risker och konsekvens.

Boka demo

Vet ni vilka era nyckelpersoner är och har ni en plan för om de skulle försvinna?

Säkerställ att viktig kompetens inte går förlorad

Successionsplanering handlar om att identifiera företagets nyckelpersoner och att planera för vad som händer ifall de försvinner. Genom att kontinuerligt arbeta med successionsplanering undviker företaget onödiga kostnader och tempoförluster.

Med vårt verktyg för successionsplanering kan du enkelt kartlägga vad risken och effekten skulle bli om en medarbetare försvinner. Du får en visuell överblick dina nyckelpersoner och kan enkelt ersättarplanera. På så sätt kan du undvika de skador som kan uppstå om en nyckelperson slutar utan att ha en direkt ersättar

    

Effektiv korttidsarbetsplanering 

I dessa krävande coronatider är det många verksamheter som har fått väsentligt försämrad ekonomisk situation. Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) handlar om att minska kostnader och samtidigt klara av och leverera sina produkter och tjänster. I krävande situationer är det viktigt att agera snabbt men också riktigt. Därför har säkert er organisation, som många andra behov av att göra en kartläggning av kompetens på individ, avdelnings, och organisationsnivå, detta för att undvika att permittera kritisk kompetens.

Simployer har på kort tid, baserat på redan existerande funktionalitet, tagit fram ett verktyg för att stötta ert arbetet med översikt, planering och riskbedömning av korttidsarbete.

Eftersom situationen just nu är brådskande för många verksamheter, är paketeringen förmånlig. För att ni så snabbt som möjligt ska komma igång, säkerställer vi enkel uppstart och digitalt material för upplärning. Lösningen för korttidsarbetsplanering är anpassad för situationen som den är nu, men den kan enkelt ställas om till traditionell successionsplanering när arbetsvardagen har återgått till mer normala förhållanden. 

 

Såhär här hjälper vår produkt er med korttidsarbetsplanering

 • Förenklar risk- och konsekvensanalys på medarbetarnivå
 • Ger ledare, HR och ledningsgrupp bättre översikt, kontroll och beslutsunderlag - sammanställer automatiskt resultat uppåt i organisationen
 • Säkrar att kritisk kompetens inte tappas eller förbises

Kraftfull visualisering ger beslutsunderlag

Jämför potential och prestation kontra risk och effekt i grafiska diagram

Vad är risken är att någon av dina nyckelpersoner slutar och vad skulle effekten bli för företaget? I vårt verktyg kan du enkelt visualisera risk och effekt i pedagogiskt 9-griddiagram.

Du kan även visualisera risk och effekt kontra medarbetarens potential och prestation i ett bubbeldiagram, vilket gör att du enkelt kan fånga upp potentiell kompetensförlust.

Ersättarplanering minskar effekten vid förlorad kompetens

Gör en plan för vem som ska ersätta era nyckelpersoner

Riskbedömning handlar om att identifiera vilka av medarbetarna som riskerar att försvinna och vad är effekten skulle bli. Ersättarplanering handlar om att minska den effekten.

I vårt verktyg kan du utifrån risk och effekt kontra prestation och potential, enkelt planera förste och andra ersättare för dina nyckelpersoner.

    
Nyckelfunktioner

person

Nyckelpersoner

Identifiera företagets nyckelpersoner och högprestarande.

arrow_upward

Förflyttning

Gör en plan för förflyttning av medarbetare med hög potential.

remove_circle

Avveckling

Hjälpmedel för beslut vid avveckling.

priority_high

Risker

Identifiera risker för avhopp bland medarbetarna.

group_add

Planera ersättare

Utse första och andra ersättare till nyckelroller

people

Kalibrera

Jämför och kalibrera medarbetare genom hela organisationen.

trending_up

Gradering

Skapa dina egna graderingsskalor och nivåer.

insert_chart

Uppföljning

Visualisera kartläggningen i visuella rapporter och grafer.

Vilka tjänar på att successionsplanering digitalt?

Vi har summerat vad de största vinsterna är för ledningen, chefen och HR.

För ledningen

Ledningen minskar påverkan vid avhopp av nyckelpersoner. Dessutom:

 • Ledningen har ett lättanvänt verktyg för att skapa en plan för att ersätta de viktigaste personerna i företaget
 • Det finns alltid en uppdaterad plan för tillsättning av ersättare på kritiska tjänster vilket minskar kostnader i form av dyra rekryteringar och tempoförlust
 • Ett lättanvänt verktyg för dokumentation och dialog kring successionsplanering

För chefen

Linjechefer finner rätt kompetens. Dessutom:

 • Linjechefer finner enkelt de bästa interna kandidaterna vid tillsättning av nya tjänster
 • Enkelt att finna de bästa interna kandidaterna vid tillsättning av nya tjänster
 • Det finns alltid en tydlig bild över vem som presterar och vem som har hög potential
 • En god överblick över vilka medarbetare som har hög risk att lämna skapas

 

För HR

HR kan stötta linjechefer och arbeta med framtida ledare. Dessutom:

 • HR kan ge stöd till linjechefer så att dessa vet vilka nyckelpersoner som har hög risk att sluta
 • Vid interna rekryteringar kan HR stötta linjechefer att hitta lämpliga kandidater
 • HR kan jobba med en talangpool för framtida ledare
 • Kartläggning av risker för avhopp på nyckelpositioner samt coachning av linjechefer om hur de ska agera för att behålla dessa nyckelpersoner
     

Boka demo av Simployer Succession!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här


En av lösningarna i Performance


Simployer Succession är en av modulerna i vårt molnbaserade HR-system Simployer. Simployer består av en rad olika lösningar som alla är skapade för att göra arbetsvardagen enklare för HR, chefer och medarbetare.

Simployer är universellt utformat (WCAG 2.0), flexibelt och stödjer single sign-on. Alla uppgifter du kan göra på dator, kan du i stort sett också göra på mobilen.

Oavsett ert behov idag, så kan det vara bra att veta att allt hänger ihop. Ändrar sig behovet i framtiden, är det enkelt att bygga ut Simployer med flera moduler.

Om Simployer 

Med Simployer gör vi det möjligt för arbetsgivare att utveckla och förädla det humana kapitalet i sina organisationer för att få bättre effektivitet, högre lönsamhet och bana väg för arbetsglädje. Våra HR-lösningar är ett fundament som vilar på gedigen kompetens och best practice. 

 

Läs mer om Simployer

 
Läs mer om våra huvudområden

settings

Core HR

school

Learning

track_changes

Performance