Välkommen till en enklare värld

Vi på Simployer brinner för en smidigare arbetsvardag. Framtiden stavas Självservice och HR Masterdata. Där IT och HR måste jobba tillsammans. 

Med HR-lösningar från Simployer blir din IT-vardag lite enklare. Nöjdare medarbetare, säkrare HR-processer och färre manuella moment.

Inspireras nedan och läs mer om hur smidigt det kan bli!


Allt handlar om Säker HR masterdata


IT och HR sitter nu i samma båt. GDPR och digitaliseringen har ändrat verksamhetens sätt att hantera persondata för medarbetare. IT och HR har nu gemensamma mål om datasäkerhet, dataflyt och effektivisering kopplat till persondata.

 


"Dataintegritet är nyckelordet här – det betyder att uppgifterna lagras säkert och utväxlas under stränga identitetskontroller och tillgångsstyrning, samt att informationen inte ändras på något icke auktoriserat sätt, går förlorad eller förstörs – oavsett avsikt"

Kenneth Ådalen, Produktchef Simployer 

 

devices

Dokumentation om APIer

Här hittar du nyttig information och dokumentation om endpoints.

Webinar: HR och IT sitter i samma båt!

Vi förstår att ett gemensamt webinar för HR och IT kan upplevas som en ovanlig kombination, men när det gäller HR masterdata har båda funktioner gemensamma mål om dataintegritet och effektivisering och är beroende av ett bra samarbete för att lyckas.

Läs mer och se det när det passar 

 

Webinar: HR Masterdata - koll på läget!

På webinaret introducerar vi dig till ämnet:

  • En konkret kunskapsorientering om ämnet
    Varför det är viktigt och vad det innebär för dig och din organisation
  • Konkreta initiativ för starta ett internt arbete
  • Förklaringen till varför HR-Masterdata även är centralt för andra funktioner som IT och ekonomi

Läs mer och se det när det passar

Gratis e-bok: En praktisk introduktion till HR-masterdata

 

Det pratas en del om HR masterdata just nu och vi får kontinuerligt frågor på temat. Många verksamheter upplever, särskilt under den senaste tidens coronasituation, ett ökad behov av att ha kontroll på persondata, GDPR och datasäkerhet.

Vi har därför skapat en e-bok som ger en bra översyn och insikt i ämnet.

Ladda ner E-boken


Vad är HR-masterdata?

Masterdata inom HR-området är nyckeldata som är knuten till personer, anställningar, befattningar, organisationer, roller och grupper. HR-masterdata utgör navet i dagens digitala personalsystem.

En korrekt och säker källa till HR-masterdata är helt avgörande för effektiva HR-processer. HR-masterdata garanterar också kvaliteten i verksamhetens beslutsunderlag. När de anställdas personuppgifter ligger i HR-systemet och det fungerar som master, kan uppgifterna bara läggas in och ändras här. Man slipper då att en medarbetares uppgifter läggs in i system flera gånger, med risk för felregistrering.

 
Masterdata gör att ett företag kan tillgodogöra sig de fördelar som ett brett HR-system ofta erbjuder. -Annars skulle inte frånvaro- och tidsregistrering eller medarbetarsamtal och kompetensutveckling kunna kopplas till rätt person.

 

Säker HR-masterdata


Simployer HRM-system vilar på en säker och modern HR-masterdatamodell. Där dataintegritet är nyckelordet. Det vill säga en hög säkerhet för att informationen lagras säkert, att den utbyts under strikt identitetskontroll och åtkomsthantering samt att uppgifterna inte ändras, förloras eller förstörs på något obehörigt sätt.

 


Vad är Simployer HRM?

 

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga mer tid på att skapa värde för, och utveckla din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten. 

Läs mer här


Vill du veta mer om Simployers HR-system och säker HR-masterdata?

Värderar ni att digitalisera och effektivisera HR? Vill du veta mer om hur det kan underlätta för dig och din avdelning? Säkert vill du checka av ett par saker!

Kontakta oss så påbörjar vi samtalet kring en smidigare IT-vardag för dig.

Vi hörs!
Henrik SandströmNyfiken på hur vi kan förenkla din IT-vardag?

Kontakt oss!

Hittar du inte ditt företag? klicka här

Vänligen, lämna inga personuppgifter här