Checklista: för en lyckad implementering av HR-masterdata

Nå de gemensamma målen om dataintegritet och effektivisering kring medarbetardata! Använd vår checklista för att se vilka personuppgifter som hanteras av vilka avdelningar – HR, IT, lön/ekonomi – och vägen framåt för en lyckad implementering. 

Fyll i formuläret för att ladda ner checklistan