Catharina Bergström

HR- och arbetsrättsexpert

open_in_new LinkedIn

För mig är HR verktyget för att ge människor och organisationer optimala förutsättningar att vara sitt bästa jag.

Erfarenhet

Jag har erfarenhet med både bredd och djup inom operativ och strategisk HR, på nationell och global nivå, inom näringsliv och offentlig förvaltning. Jag har tillämpat arbetsrätt och annan juridik i många olika roller och har lång vana att omsätta HR från många olika perspektiv. Förutom operativ HR har jag med mig erfarenhet av ledning och kommunikation inom HR, process- och organisationsutveckling men också av affärsutveckling och HRs roll för framgångsrikt företagande.

Kompetensområden

Jag har omsatt de flesta HR-områdena i praktiken och har gjort mitt bästa för att se till att teorin finns på plats. I bagaget finns två examen med inriktning HR och ekonomi/marknadsföring. Jag har fördjupat mig inom teoretisk och tillämpad arbetsrätt, organisationshälsa, arbetsmiljö och rehabilitering på både organisations- och individnivå. Jag har bl a också arbetat med rekrytering, kompetens/personalförsörjning, Talent management, Performance management, Employer Branding, Employment Lifecycle, Compensation & Benefit och HR-digitalisering.

Nyfikenhet och lärglädje har bidragit till att kompetensutveckling alltid finns på agendan. Förändringstakt och forskning inom olika området ger alltid en möjlighet att låta sig utmanas!

Mitt fokus

Jag vill bidra med att ge dig verktyg att fatta kloka beslut inom HR- och lönefrågor. Arbetsrätt och lönefrågor är en del av vardagen inom HR och kan både bjuda på utmaning och svåra val. Av egen erfarenhet vet jag värdet av att lyfta blicken för att hitta vägar framåt. Jag växlar gärna mellan organisations-, ledar- och individnivå för att omsätta det komplexa till praktisk tillämpning för att göra HR-vardagen lite enklare, vare sig du är chef eller supportar organisationer i en HR-roll.