Integrationer

&frankly kan integreras med många andra plattformar och system för att möjliggöra en smidig användarupplevelse.

Hantera din organisation

Synkronisera med ditt personalregister med &frankly och börja samla in svar från din organisation. &frankly kan integreras med ditt HR-system för att se till att du alltid arbetar med de senaste insikterna eftersom du alltid kan vara uppdaterad. Att interagera med ditt HR-system gör det också enkelt att onboarda dina medarbetare och att hålla dig GDPR-kompatibel.

Single sign on

Integrera &frankly med andra verktyg som du använder i din organisation för att förbättra upplevelsen. Använd Single sign on för att göra &frankly till en naturlig del i ditt digitala ekosystem, och gör &frankly så enkelt som möjligt för dina medarbetare att använda. Single sign on sparar tid och uppmuntrar dina användare att använda &frankly regelbundet, plus att det ökar säkerheten.

Kraftfull analys

Djupdyk i din data från &frankly och korsreferera den med dina andra affärskritiska data för att få en djupgående förståelse för hur din organisation presterar.

&franklys API

Kraftfull analys skräddarsydda för dig

Data API

Använd vår Data API för att samla data från &frankly och importera till det analysverktyg du använder.

Medarbetardata

Organisations-API

Använd vår organisations-API för att lägga in din data om ditt företag och medarbetare i &frankly.