Simployer Ledarhandbok

Vilken slags ledarkultur har vi?", "Hur följer vi upp våra medarbetare?", "Vilka förväntningar finns det?". Simployer Ledarhandbok är ett gemensamt stödverktyg som ger trygga chefer, och säkrar att alla anställda behandlas lika i hela verksamheten. Den är skräddarsydd och användarvänlig vilket gör att du snabbt hittar svar på dina frågor som dyker upp i arbetsvardagen.

  • Behöver du ett stödverktyg för att känna trygghet i att du har ett gott ledarskap?
  • Vill du ha bättre överblick över gällande regelverk, best practice och intern policy?
  • Vill du ha en plattform för delning av rutiner, skyldigheter och rättigheter för ledare?

 

Boka demo

Stödverktyg med råd och tips för gott ledarskap

Ibland uppstår det situationer där det finns behov av svar och beslutsstöd i saker som ledarkultur, förväntningar, uppföljning av medarbetare och så vidare. Simployer Ledarhandbok hjälper er att skapa goda ledarskap, ger råd och tips i olika situationer, samt en bra översikt över den lagstiftning som gäller.

För att Ledarhandboken ska vara relevant för er anpassas innehållet till den interna information i din organisation, i kombination med det professionella innehåll som är framtaget av våra experter.

 Simployer Ledarhandbok fungerar bra med: 

Simployer Personalhandbok, ger ledare stöd i gott ledarskap och god hantering av personalfrågor.

Simployer Dokumentarkiv, gör det enkelt att digitalisera personalmappen samtidigt som allt lagras säkert och tryggt i enlighet med GDPR.

Simployer Arbetsmiljöhandbok, för full koll på regelverk och riktlinjer för HMS.

Gott ledarskap är a och o för en framgångsrik verksamhet.

Något för dig och ditt företag? 

Simployer Ledarhandbok är utformad för företag som vill skapa bra, enhetligt och säkert ledarskap, oavsett storlek på bolag.  

Vad är Simployer HRM?

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga din tid på rätt saker: utveckla och skapa värde för din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten.
Läs mer

Varför välja Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Ledarhandbok?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Viktor Wedlin

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Ledarhandbok kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.