Livekurs

Elbilen och skatten - bilförmånsreglerna

Elektrifieringen av bilmarknaden går med en rasande fart – detta behöver du veta!

Elektrifieringen av bilmarknaden går nu med en rasande fart. Även skattereglerna för bilförmån är under förändring – inte minst när det gäller miljöbilarna. Näst i tur är regeringens förslag om att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar från och med den 1 juli 2022. Förslaget innebär bland annat att elbilar i de lägre och mellersta prisklasserna får sänkt förmånsvärde, medan elhybriderna får höjt värde.

Livekurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Bilförmånsreglerna för elbilar och andra miljöbilar
  • Bonus-malus systemet
  • De nya nedsättningsreglerna som föreslås börja gälla den 1 juli 2022?
  • Kostnadsjämförelse ur ett arbetsgivarperspektiv mellan elbil och bil utan miljöteknik
  • Fördelarna med att erbjuda anställda personalbil, det vill säga bil mot löneväxling
  • Vad som gäller för laddstolpar och laddboxar
  • Hur fri parkering beskattas

Mer om kursen

Det är en utmaning att hänga med i svängarna när det gäller miljöbilar och de skatterelaterade frågorna. Det handlar bland annat om bonus-malus, fordonsskatt, klimatbonus, miljöbilspremie, olika beräkningar av bilförmånsvärdet beroende på när bilen togs i bruk, förmånsbeskattning av laddstolpar och laddboxar samt skatterabatt för grön teknik.

Det finns mycket att vinna som arbetsgivare respektive företagare genom att ha koll på reglerna. Detta både ur ett hållbarhetsperspektiv och utifrån perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Arbetar med lön och förmåner, har personalansvar, arbetar med HR, ansvarar för hållbarhetsfrågor.

Aktualitetstimmar:

Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: 1 timme skatt

Product instructors

Kursledare

Ingrid Langkilde

Ingrid Langkilde

Ställ en skattefråga och jag gör allt jag kan för att lösa den åt dig!

Läs mer om Ingrid
Hanna Lagerkvist

Hanna Lagerkvist

Jag vill göra det abstrakta konkret!

Läs mer om Hanna