Videokurs

Moms i koncerner

Det finns många fallgropar i momsen som bolag i en koncern bör vara medvetna om.

Syftet med den här kursen är att översiktligt ge en helhetsbild kring de momsregler som påverkar koncerninterna transaktioner.

Videokurs

Course Rating

5/5

Du kommer lära dig:

  • Grunderna för fakturering till koncernbolag
  • Principerna för inköp och vidarefakturering
  • Skatteverkets uppfattning
  • Prissättning mot koncernbolag som inte får dra av momsen fullt ut

Mer om kursen

Bolag som ingår i en koncern gör ofta fel på momsen i sina interna mellanhavanden. Det kan vara att man inte fakturerar för utförda tjänster eller levererade varor. Att vidarefakturering inte görs på rätt sätt. Det är även vanligt att leverantörsfakturor kommer ställda till (”fel”) bolag i koncernen men bokförs och momsredovisas i ett annat (”rätt”) bolag. De fel som görs kan leda till att bolag i koncernen går miste om avdragsrätt för moms.

Det finns helt enkelt många fallgropar i momsen som bolag i en koncern bör vara medvetna om. Dessutom har Skatteverket i april 2019 publicerat ett ställningstagande som är bra att känna till – särskilt om något av koncernbolagen har begränsad – eller helt saknar – avdragsrätt.

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Revisorer, ekonomiavdelningar, i någon mån redovisningskonsulter

Product instructors

Kursledare

Kristina Andreasson

Kristina Andreasson

Din guide ut ur momsträsket!

Läs mer om Kristina
Veronica Rosén

Veronica Rosén

Att förklara så det blir begripligt – det är viktigt!

Läs mer om Veronica