Videokurs

Motion och friskvård

Mycket kan vara skattefritt när det kommer till motion och friskvård för anställda – men inte allt.

Exempel på frågeställningar som dyker upp på detta område är hur mycket aktiviteterna får kosta för att vara skattefria, och om det skattefria friskvårdsbidraget kan proportioneras utifrån arbetstid. På en timme får du svar på många viktiga frågor!

Videokurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Friskvårdsbidrag och naturaförmån
  • Beloppsgränser för skattefriheten
  • Olika villkor för olika anställda?
  • Skattefria och skattepliktiga aktiviteter
  • Träningsredskap, skor och kläder
  • Anmälningsavgifter och medlemskap

Mer om kursen

Andra vanliga frågor är om anställda som är tjänstlediga måste få fri motion och friskvård, och var gränsen går mellan motion och friskvård och rehabilitering och förebyggande behandling.

Under en timme svarar Lennart Salomonsson på dessa frågor och många fler. 

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Personal- och löneadministratörer samt ledare med flera som hanterar anställdas förmåner.

Aktualitetstimmar:

Srf Auktoriserad Lönekonsult: 1 timme (KursID 2020_88_00)

Product instructors

Kursledare

Lennart Salomonsson

Lennart Salomonsson

Det svåra kan alltid göras enklare!

Läs mer om Lennart