Videokurs

Ta kontroll över förändringsbehoven – så möter ni nya krav

Säkerställ att verksamheten har rätt förutsättningar att möta förändrade krav och behov genom att kartlägga verksamhetsförmågor!

Flera parallella drivkrafter gör att organisationer behöver vara förberedda på att snabbare och mer flexibelt kunna möta förändrade krav och behov i omvärlden. Genom att arbeta strukturerat med modeller som affärsmodellering och förmågekartläggning skapar ni bättre möjligheter att identifiera och prioritera rätt insatser för att utveckla verksamheten och fortsätta vara relevanta!

 

Kursen sändes live den 7 oktober.

Videokurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Att arbeta med en metodik för att kartlägga verksamhetsförmågor på ett enkelt och kraftfullt sätt med utgångspunkt i affärsmodellkanvas (business model canvas).
  • Hur du kan nyttja modellen för att bättre beskriva verksamheten samt identifiera förändrare krav och behov samt som grund för prioritering av verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
  • Kursen ger också en del generella tips och exempel på hur ni kan bli mer framgångsrika i ert förändringsarbete

Mer om kursen

Under kursen ser vi till att du får en övergripande genomgång av en kraftfull och lättarbetad modell och arbetssätt. Detta kan ni enkelt använda för att kartlägga er verksamhet, identifiera kritiska verksamhetsförmågor samt skapa en bättre bild över var förändringsbehoven är störst. Ta nästa steg för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga!

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Ledningsgrupp, ledande befattningar inom olika funktioner (HR, ekonomi, sälj/marknad, inköp, IT etc), verksamhets-/affärsutvecklare, förändringsledare, projektledare m.m.

Product instructors

Kursledare

Jerker Lundberg

Jerker Lundberg

Jerker Lundberg har lång erfarenhet av affärsutveckling, förändringsarbete, verksamhetsarkitektur och digital transformation.

Läs mer om Jerker