Videokurs

Tre år med GDPR - vad gäller utifrån ett HR-perspektiv?

Har du koll på GDPR förordningen och de regler som gäller kring dataskydd?

Det är tre år sedan EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft. Som arbetsgivare eller anställd som hanterar personuppgifter är det viktigt att ha koll på lagen och följa denna för att undvika integritetskränkning och potentiella böter i miljonklassen. 

Videokurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Vad är personuppgifter?
  • Vilka lagliga grunder finns för hantering av personuppgifter?
  • Vilka rättigheter har den vars personuppgifter blir hanterade?
  • Vad innebär intresseavvägning när det kommer till GDPR?
  • Vilka känsliga personuppgifter finns och hur hanteras dessa?
  • Vad gäller vid överföring av personuppgifter till tredje land?
  • Vad kan vi lära oss av de sanktioner som utdömts för brott mot GDPR?
  • Aktuella områden som IMY fokuserar på
  • Pandemins påverkan på GDPR

Mer om kursen

Det är viktigt att ha koll på GDPR reglerna, inte minst då brott mot förordningen kan generera höga skadestånd. Antalet anmälningar för brott mot GDPR likväl som bötesbeloppen ökar. I en tid av ökad digitalisering och en pandemi så kastas nytt ljus över GDPR och de rättigheter och skyldigheter som följer av förordningen.

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

HR personal, lönespecialister, chefer, anställda som hanterar dokumentation och personuppgifter.

Aktualitetstimmar:

Srf Auktoriserad Lönekonsult: 1 timme (KursID 2021_25_00)

Product instructors

Kursledare

Natalia  Björkman

Natalia Björkman

Jag hjälper dig att göra rätt med arbetsrätt!

Läs mer om Natalia
Anna Schönfelder

Anna Schönfelder

Jag brinner för att förklarar vad nya lagar och regler innebär i praktiken för dig som arbetsgivare!

Läs mer om Anna