Videokurs

Uppsägning pga arbetsbrist - gör rätt!

En timme där vi bland annat går igenom reglerna i LAS, omplacering, turordning, företrädesrätt

Arbetsmarknaden kan kännas osäker just nu. Behöver företaget ha kvar all personal? Vad gäller vid omplacering av personal? Vilka kan sägas upp med hänvisning till turordningsregler? Vad gäller under uppsägningstiden?

Videokurs

Course Rating

0/5

Du kommer lära dig:

  • Regler för turordning
  • Vad gäller vid omplacering av personal?
  • Företrädesrätt – när och hur
  • Att tänka på under uppsägningstiden
  • MBL-regler och förhandling

Mer om kursen

Under den här kursen belyser vi hela processen kring uppsägning pga arbetsbrist. Det är viktigt att göra rätt för att undvika skadestånd och andra påföljder. Detta är extra aktuellt i dessa covidtider.

Vi tar upp hur nedskärningar ska ske ur en arbetsrättslig synvinkel.

Product Program

Program

Praktisk information

Vem passar kursen för?

Du som jobbar med personalfrågor

Product instructors

Kursledare

Natalia  Björkman

Natalia Björkman

Jag hjälper dig att göra rätt med arbetsrätt!

Läs mer om Natalia