Simployer Marketplace

Temarevision

Anpassning av teman i befintliga Simployer-moduler för att uppdatera innehåll och säkerställa koppling mellan befintliga och nya moduler.

Har du ledarskapsprocesser från Simployer tidigare och har köpt en ledarhandbok från Simployer:

  • Konsult kontrollerar ledarskapsprocesserna
  • Konsult sätter upp innehåll i onboarding- och offboarding-artiklarna i handboken så att detta är i linje med etablerade processer
  • I ledarskapsprocesserna måste länkar göras från relevanta uppgifter till relevanta stödtexter i ledarhandboken
  • Konsult klargör med kunden var blanketter ska placeras (handbok eller process)

Har du en ledarhandbok från Simployer från tidigare och har köpt ledarskapsprocesser från Simployer:

  • Konsult kontrollerar innehållet i ledarhandboken (onboarding och offboarding)
  • Konsult ser till att innehållet i onboarding- och offboarding-processen överensstämmer med relevanta artiklar i ledarhandboken, korrigering i ledarhandboken görs efter behov
  • I ledarskapsprocesserna måste länkar göras från relevanta uppgifter till relevanta stödtexter i ledarhandboken
  • Konsult förtydligar med klienten var blanketter ska placeras (handbok eller process)
Analys
Simployer Handböcker
Upp till 2 timmar
Ta kontakt för er information och pris

Vill du ha mer information eller vill du beställa?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.