Simployer Enterprise

Medarbetarna – det mest värdefulla ni har. För så är det ju, utan medarbetare ingen verksamhet. I ett större företag handlar det mesta om organisation. Kanske funderar du på hur vilka konsekvenser organisationsförändringar får i form av personalkostnader. Eller så kliar du dig i huvudet kring kopplingen mellan organisationens mål och medarbetarnas kompetensbehov. Har vi koll på att alla kan det som de ska och hur planerar vi för den långsiktiga kompetensutvecklingen framåt?

Med Simployer Enterprise ser vi till att svaren blir ”Ja” och ”Genom en enkel och tydlig process för kompetenshantering”.

Kontakta oss

Förutom att lösningen är GDPR-säker, hjälper dig med viktiga nyckeltal och ger dig tillgång till stöd från vassa HR-experter så kan du också:

Behålla medarbetarna

Nöjda medarbetare stannar kvar och man behöver jobba både strukturerat och effektivt för att behålla dem. Karriärplanering och verktyg för kompetensutveckling är win-win, medarbetaren växer i sin roll och du framtidssäkrar verksamhetens kompetens.

Skaffa dig insikter

Stötta ledningsgrupp med insikter kring till exempel kompensation och förmåner eller finansiella konsekvenser av medarbetarkostnader. Med hjälp av dashboards som visar data såsom FTE, personalomsättning och löneinformation blir du verksamhetens go-to person gällande HR-analys.

Idag har vi bättre överblick över den samlade kompetensen i hela företaget och ett bättre samarbete mellan enheterna. De anställda har samtidigt fått en smartare karriärutveckling
Fredrik Blomqvist Utvecklingsansvarig | Veolia
I en stor verksamhet varierar behoven. Det kan handla om att hitta ett flexibelt organisationsträd eller få översikt över medarbetarnas certifikat, till hur man påverkas av lagar i specifika frågor. Simployer Enterprise kombinerar ledningsstöd med verktyg för att hitta kompetensgap och identifiera medarbetarpotential.
Lovisa Tjärnström Account Manager | Simployer

Jobba enkelt med Simployer Enterprise!

Simployer hjälper dig hela vägen