Simployer Kompetens

Identifiera dina medarbetares nyckelkompetenser, kompetensgap och potential med modulen Simployer Kompetens. En tydlig process för kompetenshantering hjälper till att skapa långsiktig framgång och bygga effektiva team – med rätt kompetens på rätt plats.

  • Vill du kunna identifiera interna karriärvägar och enkelt följa upp dem?
  • Vill du kartlägga kompetenser för att se var det finns potential och gap, både på team- och individnivå?
  • Behöver du framtidssäkra kompetenserna inom företaget?

Boka demo Vill du veta mer?

Säkra långsiktiga mål med smartare kompetenshantering

Strukturerad och strategisk kompetensutveckling hjälper till att säkra verksamhetens långsiktiga mål och tillväxt. Med Simployer Kompetens kan du enkelt identifiera medarbetarnas kompetenser och på så sätt visualisera kompetensgap och potential. 

Det är lätt att se var det finns kompetensöverskott eller underskott, skapa kompetenshöjande aktiviteter och få förslag på lämpliga kurser baserat på kompetensgap. Uppdatering av dokumentation efter avklarad kurs eller test sker automatiskt och sömlöst.

Ledare får stöd för att utveckla teamen och HR får bättre överblick för enklare kompetensstyrning. Dina medarbetarna ser vilken kompetens som krävs idag och i framtida roller.

Simployer Kompetens fungerar bra med:

Simployer Dialog, höjer kvaliteten på medarbetarsamtalen.

Simployer Mål, gör målstyrningen enklare och effektivare och ökar engagemanget hos medarbetarna.

Idag har vi bättre överblick över den samlade kompetensen i hela företaget och ett bättre samarbete mellan enheterna. De anställda har samtidigt fått en smartare karriärutveckling.
Fredrik Blomqvist / utvecklingsansvarig på Veolia

Något för dig och ditt företag?   

Simployer Kompetens är utvecklat för verksamheter som värdesätter sina medarbetares kompetensutveckling, oavsett bransch. Produkten passar företag med kontor på olika platser, företag i tillväxtfas, företag med olika verksamhetsgrenar och många anställningsformer.

Vad är Simployer HRM?

Simployer HRM-system gör det enklare att vara en god arbetsgivare så att du kan lägga din tid på rätt saker: utveckla och skapa värde för din kärnverksamhet.

Vårt flexibla och modulbaserade HRM-system digitaliserar, effektiviserar och säkerställer interna rutiner och processer mellan medarbetare, ledare och HR. Praktiska verktyg ger en mer effektiv arbetsvardag som sparar tid och ser till att ni har enhetliga processer i verksamheten.
Läs mer

Varför välja Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Kompetens?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Katrine Maeland

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Kompetens kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.