Simployer Personalregister

I en organisation finns det mycket personalinformation som behöver samlas och hållas uppdaterad. Simployer Personalregister är en modern plattform för att samla, strukturera och säkra känslig information om medarbetarna.

  • Känner du dig osäker på om organisationen har trygg lagring av persondata i enlighet med GDPR?
  • Vill du minska onödig administration och istället låta medarbetarna själva uppdatera sin personliga information?
  • Behöver du ett smidigt system med rollstyrd åtkomst till personaluppgifter?

 

Boka demo

Enklare arbetsvardag med säker lagring och åtkomst kopplad till roll

GDPR ställer strängare krav på hur verksamheter hanterar information om sina medarbetare. Simployer Personalregister underlättar för din verksamhet att hantera och skydda data på rätt sätt.

I vissa fall måste känsliga uppgifter skyddas från obehörig åtkomst, samtidigt som du kanske vill göra viss personalinformation, som till exempel vem som jobbar med vad och på vilken avdelning, tillgänglig. Medan förmåner och liknande behöver ha strängare åtkomstregler.

Start / Professional / Enterprise

Är du osäker på vad du ska välja eller vad ditt företag behöver? Vi har gjort det enkelt för dig och satt ihop prisvärda paketlösningar baserat på verksamhetens storlek och behov. Denna produkt är en del av en eller flera av våra systemstödspaket.

Ta mig till paketen

Många fördelar för flera med Simployer Personalregister

Simployer Personalregister ger dig trygg och effektiv lagring av personalinformation. Modulen passar många olika verksamheter, till exempel företag med kontor på olika platser och företag i tillväxtfas, företag med olika verksamhetsgrenar eller många anställningsformer. 

HR 

Flexibel plattform för persondata. Trygg lagring och tillgång kopplad till roll bidrar till hög datakvalitet och god översikt för HR

Ledare 

Komplett översikt över medarbetare med rollbeskrivningar, tillhörighet och annan nyttig information. Tryggt lagrat, enkelt tillgängligt.

Medarbetare

Smidigt att uppdatera personlig information via dator och mobil. Lätt att hitta till rätt person i organisationen.

"Simployer Personalregister säkerställer säker lagring och rollkontrollerad åtkomst, vilket bidrar till hög datakvalitet och en god översikt för HR."

Varför välja Simployer HRM?

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Personalregister?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Katrine Maeland

Prata med oss om Personalregister

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Personalregister kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss!

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.