Simployer Succession och Korttidsarbete

I krävande situationer är det viktigt att kunna agera snabbt – samtidigt som man följer de regler som gäller. Simployer Succession och Korttidsarbete ger dig ett strategiskt verktyg för att hantera organisationens nyckelpersoner, minimera företagets risker och konsekvenserna för medarbetarna.

 • Behöver du verktyg för att identifiera nyckelroller och kritiska kompetenser i organisationen?
 • Vill du kunna säkerställa att viktiga kompetenser och nyckelpersoner stannar kvar i verksamheten?
 • Vill du ha bättre översikt över kompetenser för att ha kontroll och kunna fatta rätt beslut?

 

Boka demo

Effektiv planering av korttidsarbete

I dagsläget är det många verksamheter som har fått försämrad ekonomisk situation. Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) handlar om att minska kostnader men ändå kunna leverera sina produkter och tjänster. Då är det viktigt att agera både snabbt och rätt. Därför behövs en kartläggning av kompetens på individ-, avdelnings-, och organisationsnivå, för att undvika att permittera kritisk kompetens.

Simployer har tagit fram en modul för att stötta arbetet med översikt, planering och riskbedömning av korttidsarbete. Lösningen är anpassad för situationen som den är nu, men kan enkelt ställas om till traditionell successionsplanering.

Enkel kartläggning av konsekvenser med successionsplanering

Kontinuerligt arbete med successionsplanering bidrar till att du kan undvika både onödiga kostnader och att tappa konkurrenskraft. Det är ett strategiskt verktyg för att identifiera nyckelpersoner, minska sårbarheten vid förlust och för att se till att du inte förlorar viktig kompetens om någon slutar utan ha en ersättare.

Med hjälp av 9-griddiagram kan du enkelt kartlägga vad konsekvenserna blir om en medarbetare försvinner. Du får en tydlig överblick av dina nyckelpersoner och kan planera för ersättare. 

Start / Professional / Enterprise

Är du osäker på vad du ska välja eller vad ditt företag behöver? Vi har gjort det enkelt för dig och satt ihop prisvärda paketlösningar baserat på verksamhetens storlek och behov. Denna produkt är en del av en eller flera av våra systemstödspaket.

Ta mig till paketen

Något för dig och ditt företag?

Simployer Succession och Korttidsarbete är utvecklad för företag som behöver identifiera och säkerställa nyckelkompetens för att behålla verksamheten konkurrenskraftig och hållbar på lång sikt, men även för de som behöver supportverktyg vid planering av korttidsarbete. Tjänsten passar företag med kontor på olika platser, företag i tillväxtfas, företag med olika verksamhetsgrenar och många anställningsformer. 

Ledningsgruppen

Minskar påverkan på verksamheten när nyckelpersoner slutar.

 • Ett användarvänligt verktyg för att identifiera de viktigaste personerna i företaget
 • Ha en uppdaterad plan för att hitta ersättare till viktiga positioner – minskar kostnader i form av dyra rekryteringar och tempoförlust
 • Enklare dokumentation och dialog kring successionsplanering

Enskilda ledare

Hjälper ledare med personalansvar att identifiera luckor i verksamhetens kompetens och att nyrekrytera rätt.

 • Linjechefer hittar snabbt de bästa interna kandidaterna när nya tjänster ska tillsättas
 • En tydlig bild av vem som presterar och vem som har stor potential
 • En tydlig överblick över vilka medarbetare som har hög risk att lämna verksamheten

HR

HR kan stötta linjechefer och arbeta med framtida ledare.

 • Ge stöd till linjechefer så att de vet vilka nyckelpersoner som verksamheten riskerar att tappa
 • Stötta linjechefer att hitta rätt kandidat vid interna rekryteringar 
 • Jobba med en talangpool för framtida ledare/andra framtida nödvändiga roller
 • Kartläggning av risk för avhopp på nyckelpositioner
 • Coachning av linjechefer i hur de ska agera för att behålla nyckelpersoner

Ett heltäckande stöd för HR med Simployer Expert

Rusta för tillväxt och koppla in dedikerade experter inom arbetsrätt, Strategisk HR, Operativ HR och Nordic Labour Law. Med våra nya Expert-tjänster får du en direktlinje till stöd i svåra HR-frågor.

Ta mig till Simployers Expertstöd

Varför välja Simployer HRM?

Vill du veta mer om fördelarna med Simployer Succession och Korttidsarbete?

Hej!

Funderar du på att digitalisera och effektivisera arbetsrutinerna för HR? Kanske har du redan kommit så långt i processen att du tänker på olika lösningar? Eller vill du ha en demo och ett erbjudande?

Fyll i formuläret så kommer jag eller någon av mina kollegor att kontakta dig för att hitta en mötestid där vi kan diskutera vad som fungerar bäst för er.

Vi hörs!

Hälsningar Henrik Malmström

Få en enklare arbetsvardag!

Härligt att du är intresserad av hur Simployer Onboarding kan förenkla arbetsvardagen.

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss för att berätta mer om hur lösningen kan passa in i er verksamhet.

Jag godkänner Simployers integritetspolicy genom att skicka in detta formulär.