Webinar: HR och IT sitter i samma båt

HR och IT behöver samarbeta för att lyckas

Vi förstår att ett gemensamt webinar för HR och IT kan upplevas som en ovanlig kombination, men när det gäller HR masterdata har båda funktioner gemensamma mål om dataintegritet och effektivisering och är beroende av ett bra samarbete för att lyckas.

Titta på webinaret

Utvecklingen går mot att HR allt oftare har huvudansvaret för all HR-data och hur informationen används i andra delar av organisationen. Gränssnittet mot IT får därför en hög prioritet!

Som ägare av huvudkällan till personalinformationen har HR ett viktigt ansvar att hjälpa IT att fullgöra sina förpliktelser om användarhantering och behörighetsstyrning i system och katalogtjänster.

När det gäller HR-masterdata är HR och IT beroende av ett bra samarbete för att lyckas!

Ämnen vi tar upp på webinaret:

  • Kort tillbakablick från vårt första webinar i serien: HR-masterdata – koll på läget
  • Varför HR och IT faktiskt sitter i samma båt
  • Hur en modern lösning av HR-masterdata bör se ut
  • Automatisk användarprovisionering till Active Directory
  • Vanliga frågor och svar på området

Är webinaret viktigt för dig?

Webinaret är för dig som har huvudansvar för HR och IT i er organisation. Det är relevant både för mindre och större organisationer, oavsett om ni är en befintlig kund eller om ni funderar på att investera i ett HRM-system.

Dela gärna med kollegor och ditt nätverk så kan fler ta del av informationen!

Ge dina kollegor verktygen de förtjänar!

Under webinaret får du en komplett genomgång av hur en modern lösning för HR-masterdata kan se ut. Där nyanställningar, återanställningar eller rollförändringar automatiskt styr behörigheter, start och avslut av AD-konton.

Slipp manuella rutiner och knyt ihop ansvaret mellan HR och IT för hur ni försörjer en modern arbetsstyrka med de verktyg de behöver!

Panel

Webinaret leds av Josefin Davidsson och Henrik Sandström från Simployer, som arbetar med att implementera och utveckla HR-processer tillsammans med våra kunder. Programledare är Simployers Sverigechef, Fredrik Christiansson. 

Tillsammans kommer de ge dig en bättre förståelse för vikten av ett gott samarbete mellan HR och IT – både på en strategisk och operativ nivå.

Fyll i formuläret för att se webinaret

Webinaret är inspelat och du kan se på det när du vill!

Längd: 40 min