Gratis webinar

Kompetensutveckling i förändring

Arbetsmarknaden förändras i takt med digitalisering, automatisering och global konkurrens. Dessutom har en global och långvarig pandemi tvingat verksamheter till en snabb omställning av arbetsuppgifter. Parallellt med detta pågår en LAS-utredning som i viss mån fokuserar på framtidens kompetensutveckling i arbetslivet.

Är du som arbetsgivare redo för förändringarna? Vilken betydelse får kompetensutveckling och/eller omskolning för framtiden? Det ska vi titta närmare på i det här webinaret!

Titta på webinaret

Under webinaret tar vi upp:

  • Hur påverkar samhällsförändringar synen på kompetensutveckling?
  • Vem ansvarar egentligen för kompetensutvecklingen i yrkeslivet?
  • Vilken betydelse får kompetensutveckling och/eller omskolning för framtiden?

Panel

Medverkande i webinaret är Radmila Salamurovic och Natalia Björkman.

Kompetensutveckling i förändring

Fyll i formuläret så kan du titta på webinaret när det passar dig!

 

Längd: 30 min