Guide: Så skapar du engagemang på jobbet

Vad är egentligen hemligheten bakom ett högt medarbetarengagemang? Den frågan ställde vi till några av våra kunder:

  • För Dustin handlar det om utveckling och hållbarhet. 
  • Involvering och delaktighet är nyckeln för Knowit.
  • Telenor satsar på förankring och relevans.
  • För Öresundskraft är syfte och dialog centralt.
  • På Swedbank lyssnar man till allas röster.

I den här guiden kan du läsa:

  • 5 företag om medarbetarengagemang
  • Psykologens bästa råd
  • Trender i arbetslivet

Vill du få tips och inspiration på hur du kan öka engagemanget i din organisation? Ladda ner och läs direkt!