Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2023-05-16
E-fakturering och digital rapportering - vad gäller? - EU-kommissionens förslag – VAT in the Digital Age (s.k. ViDA) kan leda till stora förändringar – om det går igenom. Det handlar bland annat om nya krav på elektronisk fakturering och digital rapportering.
2023-05-15
Engagemanget bör vara lika intressant som aktiekursen! - Engagerade medarbetare ökar produktiviteten, försäljningen och aktiviteterna. Med andra ord – engagemang bör vara lika intressant som aktiekursen.
2023-05-11
Strejk står för dörren och nytt tågkaos är att vänta! - Efter att kollektivavtalet mellan Seko och Almega Tågföretagen löpte ut den 30 april har förhandlingarna om ett nytt avtal strandat. Främsta anledningen till detta är att parterna har olika syn på schemaläggning och arbetstid. Därmed har fredsplikten mellan parterna upphört, och Seko har varslat om strejk för cirka 1 200 av sina medlemmar, inklusive lokförare och tågpersonal, från och med den 15 maj.
2023-05-11
Moms på delade lokaler - Hurra! Det går nu att lägga moms på hyran av lokaler som delas av flera hyresgäster. Det har har Högsta förvaltningsdomstolen sagt. Uppsidan är att uthyraren kan dra av den ingående momsen på kostnaderna.
2023-05-02
Så påverkar självkänslan och självförtroendet ditt ledarskap - Självkänsla och självförtroende är två begrepp som många lätt blandar ihop. Lena Mangell, leg.psykolog, coach och ledarutvecklare på Life&Career, går igenom hur dessa egentligen skiljer sig åt och vad begreppen har för betydelse i det moderna arbetslivet, din ledarroll och karriärutveckling.
2023-04-28
Hur hanteras semester i samband med sjukskrivning? - Som arbetsgivare ska man se till att alla anställda får minst fyra veckors semester under sommaren. Men vad gäller för de som är sjukskrivna, ska de också ta ut semester?
2023-04-26
Gåvorna till välgörenhet sågs som utdelning till aktieägaren - Att låta bolaget ge gåvor till välgörenhet sågs som icke affärsmässigt motiverade värdeöverföringar till utomstående. Gåvorna skulle istället hanteras som utdelning till aktieägaren. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.
2023-04-21
Situationsanpassat ledarskap – så här fungerar det! - Situationsanpassat ledarskap har länge varit på tapeten men är nu mer aktuellt än någonsin. I dagens ständigt föränderliga samhälle ställs det krav på ledare att snabbt kunna anpassa sitt arbetssätt efter sina medarbetares och organisationens nya situationer. Men hur fungerar det egentligen i praktiken och vad är för- och nackdelarna med denna typ av ledarskap?
2023-04-14
Förhindra sjukfrånvaro – undvik stressen - Två av tre medarbetare har eller har haft en så hög stressnivå på jobbet att de känt oro för sin hälsa. Vill ni förhindra sjukfrånvaro och uppsägningar? Då är det dags att vakna!
2023-04-12
Att må bra på jobbet – en rättighet, inte bara en möjlighet! - Just nu är vi i ett ekonomiskt tufft läge, som drabbar både företag och medarbetare. Dessutom är hybrid- och distansarbetets vara eller icke vara en het fråga och konsekvenserna av det beslut man tar i dessa frågor är en utmaning för många arbetsgivare. Inget av det går att ducka, det måste hanteras. Vilket troligen medför förändrade förutsättningar i arbetsmiljön, som inte heller går att ducka för.
2023-04-05
Avtalsrörelsen 2023: Rekordhögt märke sätter fart på för­handlingarna - Under fredagskvällen den 31 mars kom beskedet att parterna inom industrin kommit överens om nytt kollektivavtal. En avtalsförhandling som resulterade i det högsta märket på 25 år. Men vad finns det för risk med det?
2023-03-28
Distans- och hybridarbete – självklart eller oklart? - Distans- och hybridarbete är en omdebatterad fråga. Det finns röster både för och emot. Att det skulle innebära lägre effektivitet i verksamheter där arbetet sker på distans är en av invändningarna. Det finns röster både för och emot. Hur ska du som arbetsgivare veta vad som är rätt?
2023-03-28
Moms på anställdas löneavdrag - Arbetsgivare som erbjuder en förmån mot ett brutto- eller nettolöneavdrag kan behöva redovisa utgående moms på löneavdraget. Det gäller exempelvis för momspliktiga förmåner som städning- och cykel – men inte för personalbilar och dess driftskostnader
2023-03-27
Så säkrar HR- och lönespecialisten sin kompetens - HR- och lönespecialisten Ulrika Proos från Fredblad arkitekter använder Simployer för att underlätta hennes arbetsvardag. Vi träffar henne på årets första Stora Lönedagstillfälle i Göteborg och frågar hur Simployer hjälper i hennes dagliga arbete inom lön och arbetsrätt.
2023-03-24
Öka engagemanget? Ersätt tystnadskultur mot pratkultur! - En pratkultur är en företagskultur som värderar och uppmuntrar människor att uttrycka sina känslor, ge feedback, ställa frågor, ta upp oro och komma med förslag. "Att skapa en pratkultur är avgörande för att främja en god arbetsmiljö, innovation och engagemang i din organisation", säger Annah Thunberg, Ledarskapscoach.