Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2024-05-15
Får man ha shorts på jobbet? - Soliga dagar och stigande temperaturer får svenskarna att kasta av kläderna, men borde chefen neka dig shorts på jobbet?
2024-05-15
Sola solarium är inte friskvård - Att sola solarium utgör inte längre friskvård. Det anser Skatteverket i ett nytt ställningstagande. 
2024-05-15
De nya reglerna i uthyrningslagen - hur beräknas ersättningen? - Den 1 oktober 2022 tillkom nya regler i Uthyrningslagen som innebär att den person som varit inhyrd på en och samma driftsenhet i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod har rätt till antingen en tillsvidareanställning hos kundföretaget eller att få två aktuella månadslöner utbetalda av kundföretaget.
2024-05-14
Kan vi tvinga anställda att ta semester? - Det kan finnas flera situationer när arbetsgivaren vill att de anställda ska ta ut sin semester. Ett exempel är när anställda har för många semesterdagar kvar. Vad gäller, kan arbetsgivaren tvinga anställda att ta semester? Simployers HR- och löneexpert Anna Schönfelder förklarar.
2024-05-13
Personalfester – vanliga frågor om intern representation - Svar på vanliga frågor om skatteregler för intern representation och personalfester. Hur många personalfester per år, digitala personalfester, alkohol och mat.
2024-05-06
Chefers arbetsmiljö riskerar att glömmas bort  - Chefer är ansvariga för att se till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, men deras egen arbetsmiljö riskerar att glömmas bort. Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor visar att det faktiskt finns flera brister.
2024-05-02
Föräldraledighet – högst tre perioder per år - Föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår. Man kan dock komma överens om fler perioder. Ledighet som sträcker sig över ett årsskifte hänförs till det år den påbörjades. Från och med den 1 juli 2024 kan föräldrar överlåta föräldrapenningdagar vilket innebär att andra än barnets föräldrar kan ha rätt till föräldraledighet.
2024-04-30
Så här underlättar du för pollenallergiker på jobbet - Våren kan vara extra utmanande på jobbet för anställda som är allergiska mot pollen. Med enkla åtgärder kan du som arbetsgivare hjälpa dina medarbetare att minska problemen med pollen i arbetsvardagen.
2024-04-22
Helgdagar och klämdagar – ledig eller inte? - Storhelger innebär för många några extra lediga dagar. På många arbetsplatser kan det bli diskussioner om arbetstidens förläggning. Hur arbetar man till exempel på valborgmässoafton och har man rätt till ledighet på en så kallad klämdag?
2024-04-22
7 vanliga frågor om lönekartläggning - Lönekartläggning är sedan länge ett lagkrav, men många känner sig fortfarande osäkra på hur processen bör genomföras. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna.
2024-04-18
Tips för att planera semesteråret! - Under våren är det dags att skapa en stuktur och överblick av semesterplaneringen i verkamheten. Att lägga tid på detta under våren, ger stor effekt under hela året. Här kommer några tips som är bra att tänka på!
2024-04-18
Terminalglasögon – skattefria arbetsredskap för anställda - Anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timma om dagen har rätt att genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5).
2024-04-17
Sänka anställdas lön – när går det? - Inom svensk arbetsmarknad är det praxis att inte sänka de anställdas löner så länge man är kvar i samma befattning. Arbetsgivare kan dock i vissa fall behöva sänka sina kostnader, t ex på grund av en försämrad ekonomisk situation.
2024-04-09
Fler kan vara föräldralediga med nya regler - Den 1 juli i år införs två nyheter som gäller anställdas rätt till föräldraledighet. Då kan bland annat föräldrar överlåta föräldrapenningsdagar till någon annan som inte är förälder.
2024-04-08
Hur det nya hållbarhetsdirektivet, CSRD, påverkar HR - EUs nya hållbarhetsdirektiv som påverkar en stor del av Sveriges företag är nu införlivat i svensk lag. Antal företag som påverkas direkt av direktivet kommer, när direktivet införts i sin helhet, vara ca 4100, men även dess underleverantörer kommer att påverkas då de måste rapportera deras påverkan till sina kunder.