Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-10-23
5 tips – så skapar du effektiva samarbeten som ledare - När reflekterade du över din samarbetsförmåga senast? Vilka förutsättningar råder i er organisation när ni jobbar tillsammans? "Genuint samarbete handlar om att våga vara rörlig i sin statuspositionering". Det menar Boel Sjöstrand, mångårig chef och ledare inom både IT- och rekryteringsbranschen. Här delar hon med sig av fem konkreta tips för bättre samarbeten.
2019-10-23
Konkreta tips – så ökar du samarbetsförmågan i ditt team - Människan är ett flockdjur som historiskt alltid sökt grupptillhörighet och samarbeten. I dag är vikten av detta mer aktuellt än någonsin. Ett väloljat samarbete är nyckeln som får engagemanget att blomstra.
2019-10-16
Representation – interna konferenser samt visningar av produkter - Företagen bör ha koll på två viktiga gränser när det gäller rätten till avdrag för kostnader för representation. Den ena gäller gränsen mellan intern konferens och personalfest, den andra gränsen mellan extern representation och marknadsföring i samband med kundevent.
2019-10-11
3 tips – så ökar du välmåendet på arbetsplatsen - Välmående är en grundläggande faktor för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Mår vi bra, så är chanserna goda att vi även presterar bra. För dig som chef gäller det att vara lyhörd och närvarande – då kan du agera om trenden viker nedåt.
2019-10-06
Bakgrundskontroller vid rekrytering – vad gäller? - Är det tillåtet att göra bakgrundskontroller vid rekryteringoch hur ska man tänka kring att göra egna sökningar på kandidater?
2019-10-04
Retroaktiv betalning av förmån - Skattepliktiga förmåner får inte ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp på aktier i fåmansföretag. Det är bara kontant lön som får räknas med. Man kan därför höja löneunderlaget med s k omvänd löneväxling.
2019-10-03
Dags att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar! - Bestämmelserna om arbetsanpassning och rehabilitering uppfattas ofta som svåra och otydliga. Många arbetsgivare är osäkra på vad de förväntas göra och hur långt deras ansvar sträcker sig.
2019-10-02
Klimatstrejk – inte samma som arbetsrättslig strejk - Rörelsen #FridaysForFuture med Greta Thunberg i spetsen är större än någonsin och världen över klimatstrejkar många människor. Uttrycket strejk används på olika sätt och kan skapa förvirring. Det kan vara viktigt att veta skillnaden mellan strejk i arbetsrättslig mening och strejk i andra sammanhang.
2019-10-01
Jobba strategiskt med HR – 3 tips för att ta fram en HR-plan - Ett affärsnära HR-arbete innebär att HR utgår från organisationens utmaningar. Läs om hur du kan lyfta hela organisationens och HR:s arbete med en HR-plan.
2019-10-01
Hur kan HR använda sig av en värvningsklausul? - Medarbetarna den viktigaste tillgången. Ett allt vanligare sätt att skydda sig mot konkurrens är genom en värvningsklausul. Men vad är viktigt att tänka på?
2019-10-01
Skonsam överkörning som strategi för konflikthantering? - 5 tips! - Kompromiss är inte alltid det bästa alternativet vid konflikthantering. Det viktigaste är inte att komma överens, utan att fatta beslut som är bra.
2019-10-01
Krånglig lönekorrigering reds ut av experter - Preliminär löneberäkning är vardagsmat för alla som hanterar anställdas löner. Någon på företaget är sjuk, lönen korrigeras nästkommande månad och alla är med på noterna. Så länge, allt gott. Men vad händer när det blir fel? Den anställde har fått för mycket eller fel lön, du kanske har missat vabbdagarna? Vad händer nu?
2019-09-30
Rehabplan och rehabilitering – vad gäller? - Det är arbetsgivarens ansvar att hjälpa en anställd som är sjukskriven och som behöver rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet. Det finns ofta en osäkerhet kring hur långt kraven sträcker sig och vad man som arbetsgivare förväntas göra när en sådan situation uppstår. Vad gäller egentligen och vilka krav ställs på en arbetsgivare under rehabiliteringsprocessen? Och hur upprättar man en rehabplan?
2019-09-30
Överenskommelse om att en anställning ska avslutas – när och hur? - Hur och när kan du som HR göra en överenskommelse om att en anställning ska avslutas? Läs om detta komplicerade ämne i vår arbetsrättsliga artikel.
2019-09-26
Grit och Growth Mindset för kontinuerlig utveckling - Grit är ett karaktärsdrag och innebär drivkraft, ihärdighet och kämpaglöd. Bra ingredieser hos medarbetarna. Läs mer om Grit och Growth Mindset här!