Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2019-03-08
Diskriminering och likabehandling – hur kan du arbeta? - Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, en dag då ojämställdhet och kvinnors situation uppmärksammas världen över. I den här artikeln har vi samlat information om diskriminering och likabehandling; vad du som arbetsgivare måste känna till och hur du kan arbeta!
2019-03-05
AGI – så rapporterar du lön för utländsk personal - Från och med den 1 januari 2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De nya bestämmelserna innebär stora förändringar för arbetsgivarna. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste förändringarna vad gäller rapporteringen av skatt och socialavgifter för utländsk personal.
2019-03-04
Provanställning - En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.
2019-03-04
Skapa supertalanger av dina duktiga medarbetare - Talent Management håller på att bli en av de viktigaste framtidsfrågorna för svenska företag. Stora pensionsavgångar skapar brist på arbetskraft och det gäller att bli bättre på att locka nya medarbetare till sig, men också att faktiskt nyttja de personella resurser som redan finns i högre utsträckning. Hur ska man då göra för att bli bättre på att utveckla befintliga medarbetare? Svaret är medveten träning.
2019-03-04
Två exempel på rapportering på individnivå för utländsk personal - Hanterar du och ditt företag utsänd eller hitsänd personal? Vi har sammanställt två exempel för att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut för utländsk personal.
2019-03-01
Skatt och moms för influencers - En bransch som växer så det knakar är marknadsföring via influencers. Det är också en bransch som Skatteverket ska specialgranska i år. Influencers får ibland produkter – ofta men inte alltid – i utbyte mot reklam för givaren. Vad gäller då ifråga om skatt och moms för influencern?
2019-03-01
Vad gäller för reklam genom influencers? - Det har blivit vanligt att använda sig av influencer marketing. Företag samarbetar med t.ex. bloggare och Youtubers som marknadsför företagets produkter. Ibland gåvas varor och tjänster till influencers – med förhoppning att de ska synas i deras kanaler – men där reklamen uteblir. Vad gäller för skatt och moms i dessa affärer med influencern?
2019-02-28
Hamnarbetarförbundet går ut i full strejk - Hamnarbetarförbundet varslar samtliga sina medlemmar om strejk från 6 mars 2019 och fram tills det finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Men vad innebär egentligen strejkrätten och när är det fredsplikt?
2019-02-27
Digitalmomsen sänks till sex procent - Till sommaren kan vi se fram emot en momssänkning på elektroniska dagstidningar, veckotidningar och e-böcker. Vi får även en sänkt moms på streaming av ljudböcker, dock inte på streamingtjänster av musik och film. En prissänkning kan vi dock inte förvänta oss – i alla fall inte på dagstidningar.
2019-02-25
Sök ekonomiskt stöd för Brexit-kostnader - Har ditt företag extra kostnader för att förbereda sig inför Brexit? Nu kan företaget få ekonomiskt stöd från din region. Tillväxtverket har utvidgat de s.k. affärsutvecklingscheckarna till att även omfatta Brexit.
2019-02-25
Höjd pensionsålder år 2020 - I en lagrådsremiss föreslås att den s k LAS-åldern ska höjas till 69 år. Förslaget syftar till att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och ge arbetstagare större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension. Förslaget innebär också flexiblare möjligheter för arbetsgivare att behålla personal efter uppnådd LAS-ålder.
2019-02-21
Rehabilitering – plan för återgång i arbete - En rehabiliteringsplan (plan för återgång i arbete) ska tas fram vid sjukfrånvaro som förväntas pågå 60 dagar eller längre.
2019-02-21
Extra semesterdagar till anställda som tränar? - Friskvårdbidrag, massage och fruktkorgar på jobbet är vanliga hälsoinsatser för att minska stressen och sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Ett alternativ som prövats av några arbetsgivare är att ge anställda som tränar några extra semesterdagar.
2019-02-21
Skadestånd för brott mot arbetsmiljöavtal - En arbetsgivare fick betala skadestånd efter att ha brutit mot ett gällande arbetsmiljöavtal. Företaget hade inte sett till att två anställda fick tillgång till en personalbod.
2019-02-20
Olovlig frånvaro - För att den anställde ska ha rätt att vara ledig från arbetet krävs giltigt skäl. Om en anställd är frånvarande utan lov eller giltigt skäl är frånvaron olovlig.