Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2018-11-02
Alla arbetsgivare måste ha en integritetspolicy - Det är inte bara för verksamhetens kunder som man behöver ha en integritetspolicy. Även gentemot den egna personalen är detta nödvändigt. Läs vår artikel, få koll på regelverket och ladda ned en gratis mall du kan använda som utgångspunkt för integritetspolicyn.
today 2018-11-01
Att avtala om högre semesterrätt - Semesterlagen ger anställda rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtal eller enskilda avtal med den anställda går det att träffa överenskommelse om högre semesterrätt d v s fler semesterdagar. Det framgår inte av semesterlagen hur en förändrad semesterrätt ska hanteras.
today 2018-11-01
Nya regler om kamerabevakning - Är du medveten om att det gäller nya regler om kamerabevakning sedan den 1 augusti 2018? Det är färre som behöver söka tillstånd för att få kamerabevaka. Däremot ställs det krav på att den som vill kamerabevaka själv ska se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och i brottsdatalagen.
today 2018-11-01
Går det att få avdrag för styrketräning i en enskild firma? - Du som driver ditt företag som enskild firma kan inte göra avdrag för motion och friskvård. Det kan ändå finnas en öppning för avdrag för t ex styrketräning eller yoga. Det är fullt möjligt för den som har fått fysisk aktivitet på recept – s k FAR.
today 2018-11-01
Att publicera anställdas personuppgifter - Som arbetsgivare kan man vilja publicera personuppgifter av anställda i flera olika situationer, t ex på företagets webbsida, på intranät eller namn, foton eller e-postadresser i broschyrer och informationsmaterial.
today 2018-11-01
Lokaluthyrning - momsfritt som huvudregel - Uthyrning av fastighet och upplåtelse av bostadsrätt är normalt inte någon skattepliktig omsättning enligt ML. Uthyraren har inte heller rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms på kostnader avseende den uthyrda egendomen.
today 2018-11-01
Frivillig skattskyldighet - retroaktivt avdrag - Skattskyldigheten och avdragsrätten för moms i en lokaluthyrningsverksamhet – som gjorts frivilligt skattskyldig – inträder normalt tidigast när momsskyldig hyresgäst tillträtt lokalen. Genom reglerna för retroaktivt avdrag kan moms på ny-, till- eller ombyggnadsutgifter – som uppkommit innan uthyrning – dras av i efterhand
today 2018-10-29
Fler granskningar från Datainspektionen - Under hösten kommer Datainspektionen att genomföra flera större granskningar av dataskyddsförordningen, GDPR. Samtycke och dataskyddsombud är två områden som är speciellt aktuella för granskning.
today 2018-10-29
Farliga ämnen hanteras felaktigt - Arbetsmiljöverkets inspektion av hanteringen av farliga kemiska ämnen på 1 800 arbetsplatser gav åtta av tio arbetsplatser krav på åtgärder.
today 2018-10-25
Kostförmån även för brandmän i kris - Flera diskussioner och ifrågasättanden har följt efter medias rapportering om att personer som arbetar i krissituationer, till exempel brandmän, ska beskattas för bland annat fria måltider.
today 2018-10-24
Första svenska GDPR-granskningen klar - Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som kontrollerats.
today 2018-10-24
Fel lön har betalats ut - korrigera snabbt - Som arbetsgivare ska du korrigera felaktig preliminär lön så snart som möjligt. Om för mycket lön utbetalats måste arbetsgivaren påtala felet så snabbt som möjligt för att eventuellt kunna återkräva pengarna från den anställde.
today 2018-10-19
#Metoo ett år – vad har hänt? - I dagarna är det ett år sedan den uppmärksammade #Metoo-rörelsen startade. Under hashtagen Metoo fylldes såväl traditionella som sociala medier med redogörelser om hur kvinnor hade utsatts för sexuella trakasserier både i arbetslivet och privat.
today 2018-10-18
Redo för Brexit? - Storbritannien väntas lämna EU den 30 mars 2019. Just nu är det osäkert om det blir ett avtal om utträdet och hur det i så fall kommer se ut. Oavsett vilket är det bra att så fort som möjligt förbereda sig på utträdet, tycker Håkan Larsson på Simployer. Har du till exempel koll på vad som händer med tull och moms?
today 2018-10-18
Lagar som rör personlig integritet - Många känner till att det finns nya regler om personlig integritet och har hört begreppet GDPR. Men det finns även fler lagar och förordningar som hanterar och skyddar den personliga integriteten. Lagarna kan sägas samverka och täcka in de flesta områden där personuppgifter behandlas.