Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

2020-02-10
En hälsosam arbetsplats – vad förväntas du göra? - Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Det handlar om att skapa en god och säker arbetsplats där de anställda mår bra och utvecklas. Många är dock osäkra på hur det ska gå till i praktiken; vad förväntas man faktiskt göra?
2020-02-10
Investera i din långsiktiga momskompetens – skaffa kursabonnemang - Idag är det viktigare, men kanske också knepigare än någonsin, att hänga med i utvecklingen och att sortera informationsflödet. Handlar det om moms är det dessutom ett komplext område, där nya lagar och regler ständigt behöver tas i beaktning och där fel kunskap kan leda till dyra misstag.
2020-02-03
Micaela från PayRule bollar sina lönefrågor med experterna på Simployer - Om det är någon som kan lön är det Micaela Olsson. Intresset började redan under gymnasiet och idag är hon grundare och ägare av lönebyrån PayRule i Stockholm. Som ett bollplank för arbetsvardagens kluriga frågor tar hon och kollegorna hjälp av Simployers experter i Servicepaket Lön.
2020-01-31
Utveckling får medarbetarna att stanna - Det blir allt viktigare för arbetsgivare att göra sig attraktiva för att lyckas med att anställa kompetenta medarbetare. Konkurrensen på detta område ökar för varje år. Men vad gör en arbetsgivare attraktiv i medarbetarnas ögon? Undersökningar visar gång på gång att medarbetare sätter stort värde på personlig utveckling.
2020-01-29
På Middlepoint betyder medarbetarnas engagemang allt - Nöjda medarbetare, nöjda kunder och bra lönsamhet. Middlepoint har byggt en affär som helt och hållet vilar på medarbetarnas engagemang.
2020-01-28
Fri flytt – perfekt för löneväxling - En förmån som inte många tänker på i samband med löneväxling är fri flyttning för anställda som byter bostad på grund av att de byter arbetsort. Den som har kostnader för sin flyttning kan spara mycket pengar på att arbetsgivaren står för dessa mot att bruttolönen sänks en eller några månader. Den arbetsgivare som erbjuder fri flyttning mot löneväxling blir helt säkert populär.
2020-01-24
Flexibel arbetstid - Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren. I vissa fall kan det finnas reglerat i lokala arbetstidsavtal
2020-01-21
Höjd LAS-ålder – arbetsrättsliga förändringar i LAS - Den 1 januari 2020 höjdes rätten att kvarstå i anställning, den s k LAS-åldern, till 68 år. Förutom en ren höjning av LAS-åldern skedde även andra arbetsrättsliga förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS).
2020-01-20
Hur åstadkommer man enhetlig ledning? - Alla ledare är olika. Samtidigt är det viktigt att alla ledare följer företagets olika principer för ledarskap. Det kan vara en krävande balansgång.
2020-01-20
5 frågor som mäter stressen i ditt team - Att upptäcka och förstå stressen i ett team kan vara svårt. Här är fem av de mest populära frågorna i &frankly som används för att kartlägga stress på arbetsplatsen.
2020-01-15
Hemligheten bakom effektiva team - Forskare på Google ville hitta hemligheten bakom de effektiva teamen på företaget.
2020-01-10
Redovisning av förmåner i AGI - Från och med lönemånad januari 2019 ska alla arbetsgivare lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). En av anledningarna till den nya redovisningen är att varje anställd – varje månad – ska kunna se vad arbetsgivaren har rapporterat till Skatteverket om till exempel dennes lön och förmåner.
2020-01-09
Brexit – vad händer 2020? - Ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien träder ikraft den 31 januari. Fram till och med 31 december 2020 kommer dock reglerna för handel med Storbritannien att löpa på som tidigare. Sedan finns fortfarande en risk att Storbritannien kraschar ut ur EU utan handelsavtal. Här kommer en uppdatering om vad man ska tänka på.
2020-01-08
När kan en anställd vara ledig med lön? - En anställd kan ha rätt att vara ledig från arbetet med bibehållen lön – så kallad permission – i vissa situationer. Möjligheten till permission är inte lagreglerad utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Rätten att vara ledig kan vara reglerad i lag men däremot inte möjligheten att få behålla lönen under ledigheten.
2020-01-08
Styrelseledamot, konsult eller rådgivare 2020? - Efter den senaste domen från högsta instans om beskattning av styrelsearvoden får det tills vidare anses fastställt att sådana normalt ska tjänstebeskattas.