Artiklar, nyheter och insikter


Håll dig uppdaterad med det senaste från Simployer. Du kan också följa oss på
LinkedIn, Facebook och Instagram.

today 2019-02-06
Tid för trygghet – förändringar i LAS? - Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid har lämnat sitt slutbetänkande. Detta innehåller bland annat förslag som rör anställdas skydd mot sänkning av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och ökat skydd för intermittent anställda.
today 2019-01-29
Personalfester med övernattning kan vara skattefria - Att måltiden under en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Men att det faktiskt går att bjuda de anställda på personalfest med övernattning på annan ort utan beskattning är förmodligen inte lika känt.
today 2019-01-29
Vanliga frågor om förmån av fri sjukvårdsförsäkring - Förmån av fri hälso- och sjukvård – som arbetsgivare betalat efter den 1 juli 2018 – är numera skattepliktig, oavsett om vården är offentligt finansierad eller inte. Tidigare var privat vård – och därmed även privatvårdsförsäkringar – skattefria förmåner. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om just sjukvårdsförsäkringar, efter att de nya reglerna trätt i kraft!
today 2019-01-29
Skatterna enligt januariavtalet 2019 - Tågen ska gå i tid, poliserna ska både bli fler och få högre lön, samhället ska bli mer miljövänligt och det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden. Se där några av de godsaker som januariavtalet innehåller. Men hur ser det egentligen ut på skatteområdet? Och framförallt, hur konkreta är skatteförslagen och vilken är sannolikheten att de verkligen införs?
today 2019-01-28
När måste företag göra en konsekvensbedömning? - Företag som ska behandla personuppgifter måste ibland göra en konsekvensbedömning. Detta för att riskerna för de personer vars uppgifter kommer att registreras måste identifieras.
today 2019-01-28
Dataskyddsombud – behöver ni ha det? - Numera måste vissa verksamheter utse ett dataskyddsombud att delta i alla verksamhetens frågor om skydd av personuppgifter. Ombudet ska vara väl insatt i reglerna och ha god kunskap om verksamheten, för att på så sätt kunna informera och ge råd till personalen och kontrollera att verksamheten följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktpunkt för Datainspektionen och personer som verksamheten behandlar uppgifter om. Men vilka verksamheter behöver egentligen utse ett dataskyddsombud?
today 2019-01-22
Karensavdraget – onödigt krångligt! - Med karensavdraget skulle vi få mer rättvisa och förutsägbara karensregler i samband med anställdas sjukfrånvaro. Tyvärr valde lagstiftarna en onödigt krånglig lösning och många arbetsgivare är osäkra på hur de nya reglerna ska användas. Dessutom kan det nya karensavdraget slå orimligt hårt mot vissa anställda, t ex de som är sjukskrivna på deltid.
today 2019-01-15
Sveaskogsdomen lever än! - Ryktet om Sveaskogsdomens död visade sig vara överdrivet. EU-domstolens senaste dom – om avdrag för moms i samband med försäljning av dotterbolag – ger dock bränsle till ett framtida nytt kapitel i denna följetong.
today 2019-01-15
Kontrollera semesterskuldslistan! - Det är bra att ta fram en lista över semesterskulden varje månad för att kunna säkerställa att beräkningen är korrekt. Genom att kontrollera semesterskulden löpande kan eventuella felaktigheter korrigeras direkt. Börja med att stämma av företagets intjänande- och semesterår.
today 2019-01-03
Skippa floskler och omotiverade krav – hitta rätt kandidat med en genomtänkt annons - Det är ett nytt år och för många är detta synonymt med en nystart. Kanske har även ledigheten gett tillfälle till reflektion och många inleder det nya året med att säga upp sig. För arbetsgivare kan det bli bråttom att annonsera ut lediga tjänster, men det finns flera skäl till att inte återanvända gamla annonser slentrianmässigt. En genomtänkt utformning kan leda till ökad chans att få rätt sökande och till att undvika diskriminering.
today 2019-01-02
Hur påverkar GDPR rekryteringsprocessen? - Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya svenska dataskyddslagen trädde båda i kraft den 25 maj 2018. I och med detta upphörde också personuppgiftslagen (PUL). HR är ett område som berörs starkt och där många processer kan behöva ses över för att uppfylla regelverket.
today 2019-01-02
Coworking – framtidens arbetsplats? - Hur påverkar digitaliseringen behovet av arbetsplatser i framtiden? Kommer fler utnyttja möjligheten att arbeta under en kokospalm på en kritvit sandstrand i fjärran land eller kommer behovet av egna kontorsrum på ett fast arbetsställe att öka istället? Kairos Future har undersökt hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut.
today 2019-01-02
Mindre stress skapar attraktiv arbetsplats - Många arbetsgivare anstränger sig för att skapa attraktiva arbetsplatser som är centralt belägna, miljövänliga och som erbjuder den senaste tekniken. Men är det verkligen det som våra framtida arbetstagare rankar högst när de ska välja arbetsgivare? Vi har svaret.
today 2018-12-21
Tre HR-tips för en bra start på året - Här delar våra HR-experter med sig av sina bästa tips på hur du kan förbereda dig för en bra start på det nya året.
today 2018-12-21
Det s k två-undantaget vid uppsägning - Det talas ofta om det s k två-undantaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Politiker och även olika aktörer på arbetsmarknaden vill antingen utöka undantagsmöjligheterna eller inskränka dessa. Vad innebär då dessa undantagsregler?