Från snack vid kaffeautomaten till konkret feedback

Engagemang bidrar till lägre personalomsättning, minskad frånvaro och ökad produktivitet. Därför är det viktigt att få både HR, ledare och medarbetare ombord när ni vill öka engagemanget på arbetsplatsen. ”Med Simployer &frankly kan vi äntligen flytta diskussionen från kaffeautomaten direkt in i verktyget. På så sätt kan vi mäta engagemanget i realtid”, säger Åsa Gavelstad, Nordic HR Manager på Midsona.
Josefine JohanssonContent Manager
fredag 22 september 2023
Lästid: 3 Minuter

Åsa Gavelstad arbetar som Nordic HR Manager på Midsona och har över 15 års erfarenhet inom HR-branschen. Midsona har cirka 300 medarbetare som använder sig av &frankly, där ambitionen är att flera delar av organisationen ska introduceras för verktyget längre fram.


Att engagerade och motiverade medarbetare är positivt för arbetsplatsen är inget nytt. Simployers årliga rapport Simployer Puls visar att engagemang på arbetsplatsen bidrar inte bara till lägre personalomsättning och minskad sjukfrånvaro. Det ökar dessutom bolagets produktivitet, försäljning och intäkter. Med andra ord är det av största vikt att få både HR, ledare och medarbetare att arbeta tillsammans för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Något som Midsonas HR Manager Åsa Gavelstad understryker. 

”Vi tror att våra medarbetare sitter på svaren om hur vi kan bli en ännu bättre arbetsgivare. Därför är &frankly fundamentalt för att involvera våra medarbetare och få de att känna sig sedda och hörda. När cheferna vet hur medarbetarna mår och vad de behöver för att trivas och göra ett ännu bättre arbete är det också enklare att leda och få en arbetsplats som känns rolig, trivsam och härlig. Positiva och engagerade medarbetare smittar av sig på de övriga i organisationen. Därför är det högsta prioritet att vi kontinuerligt tar pulsen på organisationen för att säkerställa ett bra engagemang”, säger Åsa. 

”En förlängd HR-arm till våra chefer” 

”I ärlighetens namn har jag varit rätt skeptisk till pulsmätningsverktyg då det oftast inte har lett till någon konkret åtgärd. System i all ära, men gör vi inget med informationen, tjänar det ingenting till. Med &frankly däremot finns det flera delar i systemet som fungerar som en förlängd HR-arm till våra chefer och medarbetare. Vilket är precis vad vi har behövt”, säger Åsa. 

”När vi skaffade &frankly var jag ensam HR-chef i Norden med drygt 400 medarbetare. Det säger sig självt att jag inte hann med alla frågor som kom från chefer och ledare. Men med verktyget kan varje chef få en tydlig översikt över sitt team och verktyget ger också konkreta förslag på vad och hur de kan arbeta med för att öka engagemanget och trivseln” fortsätter Åsa. 

Transparens och ärlighet – A och O för att öka engagemanget 

”Vi har genomfört en del organisationsförändringar det senaste året och vi har inte riktigt haft möjlighet att ta pulsen bland medarbetarna. Men med &frankly på plats kan vi äntligen flytta diskussionen från kaffeautomaten direkt in i verktyget. På så sätt kan vi mäta engagemanget i realtid”, förklarar Åsa. 

”Det blir tydligt för cheferna vad som behöver göras för att få med sig organisationen framåt. Då svaren är anonyma så tror jag också att vi får mer transparenta och ärliga svar. Det är då vi får rak och tydlig återkoppling och faktiskt har möjlighet att påverka engagemanget till det bättre”, säger Åsa. 

Självledarskap är minst lika viktigt som ledarskap 

”Verktyget ger dessutom medarbetaren förslag på åtgärder direkt efter de har svarat på undersökningen. Något som vi lägger otroligt stor vikt vid. Ett bra ledarskap är A och O, men det är minst lika viktigt att det finns ett självledarskap bland medarbetarna. På så sätt kan varje individ vara med och påverka sin arbetsvardag. En central faktor för att skapa engagemang och motivation på arbetsplatsen” avslutar Åsa.

Engagemang – nyckeln till en blomstrande verksamhet! 
Med &frankly kan du mäta, analysera och agera på aktuell feedback från medarbetare, i riktning mot högt medarbetarengagemang och positiva resultat. Hur upplever era medarbetare arbetsplatsen? Gör som Midsona och ta nästa steg mot ett högre engagemang. 

Sätt fart på ert engagemang – prova &frankly! 

 Dela sidan: