Om Simployer

Simployer effektiviserar och professionaliserar interna rutiner och processer mellan medarbetare, chefer och HR för att ge verksamheter som vill prestera optimala villkor för utveckling.

Vår vision och drivkraft är att göra det möjligt för arbetsgivare att utveckla och förädla det humana kapitalet i sina organisationer för att få bättre effektivitet, högre lönsamhet och bana väg för arbetsglädje. Våra HR-lösningar är ett fundament som vilar på gedigen kompetens och best practice. 

Simployer används idag av fler än 800 000 ledare och medarbetare i Skandinavien. 

Simployer har kontor i Stockholm och Göteborg och är dotterbolag till norska Infotjenester i Sarpsborg. I koncernen ingår även Tholin & Larsson, Göteborg.

 

Läs mer om Infotjenester på infotjenester.no
Läs mer om Tholin & Larsson på tholin.se