Simployer handböcker

Gör din arbetsvardag enklare med våra handböcker

Att lätt kunna hålla sig uppdaterad skapar tryggare ledare och självgående medarbetare. Med Simployer handbokportal kan du enkelt ge både medarbetare och ledare tillgång till information genom personal-, ledar- och arbetsmijöhandböcker, och få hjälp av Simployers experter vid ändringar i lagar och regelverk. 

Simployers handböcker är molnbaserade så att man kan nå informationen var som helst, när som helst och snabbt hitta svar på frågor som dyker upp. Allt för att göra arbetsvardagen lite enklare! 

"Handböckerna anpassas efter din verksamhet, oavsett bransch och storlek på verksamheten, och samkörs med era andra system. Gemensamt för alla handböcker är kvaliteten i leveransen, automatiska uppdateringar av lagar, och användarvänligheten över flera plattformar."