Engagemang är nyckeln till en blomstrande verksamhet

Med &frankly kan du mäta, analysera och agera på aktuell feedback från medarbetare, i riktning mot högt medarbetarengagemang och positiva resultat.

Testa Simployer &frankly     Boka demoEngagemang är för alla

Det ska vara enkelt att driva engagemang på arbetsplatsen. Oavsett om du är HR, chef eller medarbetare ska du känna att du kan göra skillnad. Baserat på den senaste vetenskapliga forskningen inom medarbetarengagemang och organisatoriskt beteende har &frankly tagit fram en bevisad engagemangsmodell - enkel att komma igång med och ännu lättare att agera på!

Lär dig mer om vår engagemangsmodellLyhört ledarskap

Fånga nuläget och bli mer proaktiv

Omgivningen förändras för varje minut och det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad om hur ditt team och din organisationen mår. Att snabbt kunna agera på nya förutsättningar är ett måste för att lyckas. Med &frankly kan du det.

&frankly för ledare

 

Insikter i realtid

Ta kontinuerligt pulsen på organisationen

För att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du förstå alla delar av din organisation. Med &frankly kan du kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever arbetsplatsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt.

&frankly för HR

Nöjda kunder

Tusentals HR-chefer och ledare i såväl startups som multinationella företag använder redan &frankly för att driva engagemang hos sina medarbetare.

Trigga beteenden

Samla organisationen och sätt fart mot målet

Genom att kontinuerligt arbeta med engagemang kan du som chef och medarbetare skapa förändring i små steg. En ständigt framåtgående rörelse som involverar alla delar av organisationen. Med &frankly kan du:
  • Arbeta strategiskt med förändring
  • Trigga beteenden som stärker er kultur och som ligger i linje med er vision och mål

Se användningsområden

Börja mät engagemang redan idag!

Att komma igång med &frankly går snabbt och smidigt. Hör av dig så visar vi hur det funkar.