Simployer Groups Integritetspolicy

Vilka tjänster gäller integritetspolicyn för?

Inom Simployer-gruppen behandlar vi personuppgifter i flera sammanhang.

De tre huvudområdena är:

 1. Öppna webbplatser (till exempel simployer.se, simployer.no simployer.com). På dessa webbplatser är vi personuppgiftsansvarig. Information som behandlas om dig i detta sammanhang kommer att vara användningsdata när du besöker våra webbplatser och information som du skickar via formulär på våra webbplatser. Se cookiepolicyn för hur vi samlar in och behandlar användningsdata på våra webbplatser.
 2. Övriga onlinetjänster (inklusive "Servicepaket"/"Faghjelp", Ledere.se/Ledar.no och "Lärandeportalen"/"Læringsportalen "). Här är vi personuppgiftsansvarig. Detta innebär att integritetspolicyn nedan är tillämplig på hur vi behandlar personuppgifter om användare av Tjänsterna. Specifika villkor finns i denna integritetspolicy och i användarvillkoren som gäller för den enskilda tjänsten.
 3. Software as a Service (Simployer HRM). I den här situationen är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig och vi, Simployer, är personuppgiftsbiträde. I dessa fall gäller din arbetsgivares egen integritetspolicy. Om du vill ha mer information om hur din arbetsgivare behandlar personuppgifter om dig i vår programvara måste du därför kontakta den person som ansvarar för denna typ av information hos din arbetsgivare.

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser/tjänster som avses i avsnitten 1 och 2 ovan, i de vidare kallade "Tjänsterna". För avsnitt 3 gäller din arbetsgivares integritetspolicy. Simployer AS, org. nr 986 419 454 ("vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas när du använder Tjänsterna.

Vilka personuppgifter vi behandlar

När du använder våra tjänster utan att logga in behandlar vi information baserat på cookies. Som en allmän regel kommer vi inte att kunna koppla denna information till dig som person om du inte loggar in. Du kan läsa vidare om det i vår cookiepolicy. När du loggar in för att använda våra tjänster behandlar vi följande information:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Företagets adress/faktureringsadress
 • Information om kundrelationer
 • Dina specifika inställningar, aviseringar och kommunikationsinställningar
 • Inloggningsinformation
 • Din kommunikation med oss
 • Annan relevant information som du kommunicerar med oss

Varför vi behandlar denna information

Vi behandlar uppgifterna:

 • för att tillhandahålla och hantera våra tjänster till dig. Den rättsliga grunden för detta är GDPR artikel 6 b (nödvändigt för att ingå och uppfylla ett avtal).
 • för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster. Den rättsliga grunden för detta är GDPR Artikel 6 f (nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse för produktutveckling och innovation). När det är möjligt kommer vi att använda anonym information för detta ändamål.
 • för att skicka eller visa dig nyhetsbrev, evenemangsinbjudningar och marknadsföring för våra tjänster som motsvarar dem som vår kundrelation bygger på. Den rättsliga grunden för detta är GDPR Artikel 6 f (nödvändigt för att uppfylla vårt legitima intresse av att kommunicera om våra produkter och erbjudanden). Vi kommer att kunna anpassa sådan marknadsföring till dina val och vår kunskap om dig, såvida du inte har bett oss att endast få allmän, icke-anpassad marknadsföring.

Vi kan också behandla information för andra ändamål om du har samtyckt till det. Vi kan också behandla personuppgifter för ändamål som inte är oförenliga med det ursprungliga syftet för vilket de samlades in, till exempel lagring för redovisningsändamål, användning av information i samband med hantering av fordringar och tvister och i samband med köp eller försäljning av vår verksamhet.

Simployer Supportportal – Time & Plan

När du använder supportportalen Min Support för att skicka in en teknisk fråga till modulen Time & Plan godkänner du att behörig supportpersonal hos Simployer får tillgång, vid det enskilda tillfället, att gå in i din relevanta produkt för att hjälpa till att lösa det specifika supportärendet under de närmaste sju dagarna. Vid supportärenden i andra produkter i Simployer HRM gäller fortfarande gällande rutiner och mekanismer för att ge Simployer tillgång till kundens data och produkter.

Hur länge lagrar vi information om dig?

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Våra kriterier för att avgöra hur länge vi lagrar informationen är:

 • Varaktigheten av din kundrelation med oss. Vi lagrar vanligtvis all information så länge din kundrelation kvarstår, och kontaktuppgifter och information om din kundrelation i upp till fem år därefter.
 • Vissa uppgifter omfattas av lagstadgade lagringskrav. Vi lagrar till exempel transaktionsinformation och supportdokumentation i enlighet med relevant bokföringslag.

Vi kan lagra och använda anonymiserad information oavsett ovanstående lagrings-/raderingskriterier. Du kan när som helst be oss att radera dina personuppgifter.

Du gör detta genom att kontakta vårt kundcenter eller via funktionalitet för radering i den enskilda tjänsten.

Utlämnande av information till tredje part

Vi delar inte information om dig med utomstående tredje part.

Användning av underleverantörer

Vi behandlar och överför endast information om dig till våra underleverantörer i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi har personuppgiftbiträdesavtal på plats med alla underleverantörer för att säkerställa korrekt behandling av uppgifterna.

Vi kan komma att dela kundinformation med andra företag inom vår koncern för interna administrativa ändamål, såsom analys, rapportering och kundadministration.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Nedan följer en översikt över dessa. Kontakta oss gärna om du vill utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, och senast inom en månad. Observera att vissa villkor och undantag från dessa rättigheter gäller.

Tillgång: Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Rättelse eller radering: Du har rätt att be oss att korrigera felaktig information om dig och att be oss att radera personuppgifter om dig.

Begränsning (behandling): Du har rätt att be oss att stoppa behandlingen av dina personuppgifter ("frysa") dvs. om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig olagligt och du inte vill att vi ska radera sådana uppgifter i enlighet med våra raderingsrutiner förrän detta har klargjorts.

Dataportabilitet: När vi behandlar information om dig baserat på samtycke eller avtal har du rätt att begära att personuppgifter om dig överförs i ett standardiserat, maskinläsbart format.

Invändning: Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter om dig om din speciella situation kräver det. Du kan också invända mot vår användning av din information i marknadsföringssyfte, vilket du kan göra, med hjälp av länken som ingår i varje marknadsföringsmeddelande (för att "avsluta prenumerationen" för sådana utskick).

Klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten: Om du anser att vi inte har följt dina rättigheter enligt gällande sekretessregler har du rätt att klaga till den svenska dataskyddsmyndigheten, dvs. Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”).  Kontaktuppgifter finns på: www.imy.se. Vi kommer att uppskatta om du kontaktar oss först så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Ändringar i integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy om det behövs. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Telefon 031-84 01 80

infoSE@simployer.com

Simployer Göteborg, Box 17103, 402 61 Göteborg

Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn, kan du kontakta Simployers dataskyddsombud på: dpo@simployer.com. Du kan också kontakta kundtjänst per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan.