Integritetspolicy i Simployer Sverige

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på simployer.se. Simployer AB (”vi”) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och kurser. 

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Vi samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel via webplatsen.

Informationskapslar

Informationskapslar (cookies) är små textfiler som skickas till och lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Du kan läsa mer om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hur hämtar vi information?

Vi samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. När du uppger den informationen framgår det vilka tjänster och produkter du har köpt/ingått avtal om, inklusive eventuella tillgångar som är knutna till din arbetsgivares avtal med oss. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär
 • När man önskar att prova en produkt eller tjänst
 • Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
 • Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
 • När man laddar ner dokument som t ex e-böcker från våra webbsidor
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post
 • Vid anmälan till Lärandeportalen

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på simployer.se lagras i vårt CRM-system och Hubspot, vårt Marketing Automation System (MAS) som används till automatiserad marknadsföring.

Hur länge lagras uppgifter om dig?

Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt, utan så länge som det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra gratis tjänster. Vi har rutiner för radering av data relaterat till kontakter som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallag.

I tillägg raderar vi också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Vi delar inte ut personuppgifter om dig till tredjepart.

Användning av underleverantörer

Vi kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter på Simployers vägnar. I sådana fall kan uppgifter bara användas för angett ändamål och vi har ingått biträdesavtal med alla företag som information delas med för att säkra datasäkerheten.

Informationssäkerhet

Simployer jobbar kontinuerligt med informationssäkerhet och för att säkra gott skydd för våra användares uppgifter. Vi har implementerat både tekniska och organisatoriska tilltag för att säkerställa säkerheten så gott som möjligt genom bland annat anonymisering, tillgångskontroll och raderingsrutiner.

Rättigheter

Som användare av vår webbplats, simployer.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Information raderas eller ändras på begäran genom att kontakta vår kundtjänst eller dataskyddsombud.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Simployer ingår i Simployergruppen och är ett dotterbolag till norska Simployer AS, org nr: 986 419 454. Simployergruppen har ett gemensamt dataskyddsombud i Sarpsborg, Norge, för hela koncernen. Kontaktuppgifter till ombudet finner du nedan, under kontakt.

Om du tror att Simployer inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: http://www.imy.se

Ändringar i integritetspolicyn

Vi har behov för att ändra integritetspolicyn från tid till tid. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår hemsida.

Kontaktinformation

Telefon 031-84 01 80
infoSE@simployer.com
Simployer Göteborg, Box 17103, 402 61 Göteborg

Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn, kan du kontakta Simployergruppen dataskyddsombud på: dpo@simployer.com. Du kan också kontakta kundtjänst per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan.