Simployer Customer Advisory Board

Simployers Customer Advisory board består av utvalda Simployer-kunder med ledarposition inom HR, som träffas både fysiskt och digitalt 4-5 gånger per år för att diskutera strategiska frågor inom HR-området.

 Vår Advisory Board är ett viktigt verktyg för att nå djupa marknadsinsikter och få tidig återkoppling på våra strategiska produktinitiativ.  

Vad är fördelarna med att delta? 

 • Nätverk av HR-chefer med liknande utmaningar och intressen  
 • Möjligheten att diskutera strategiska HR-frågor med representanter från olika branscher  
 • Chans att träffa nyckelpersoner från Simployers ledning  
 • Möjlighet att påverka Simployers roadmap 

 

Ansök här!

Kriterier för deltagande 

 • Simployer-kund 
 • HR-chef eller motsvarande  
 • Välbekant med det interna användandet av Simployers produkter: hur de används, vilket värde de skapar samt i vilken riktining de borde utvecklas 

Åtagande 

 • 4-5 halvdagsmöten per år 
 • Digitala eller fysiska möten I Stockholm eller Oslo. Simployer täcker reskostnaden vid resa.  
 • 2-årsavtal 
 • Vilja att agera kundreferens