Ta ett viktigt steg mot GDPR compliance med Simployer

Med GDPR har det blivit skärpta krav på hur verksamheter hanterar personuppgifter. Rätt till insyn, ändring och radering av personuppgifter är centrala punkter i det nya regelverket. Detta ställer högre och strängare krav på oss som systemleverantör, men också på dig som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att efterleva lagen.

Simployer möter inte bara de formella kraven, utan gör det även mycket enklare för din verksamhet att efterleva GDPR. Här kan du läsa mer om hur.

Simployer ur GDPR-perspektiv

Den nya dataskyddsförordningen ger verksamheter en god anledning till att städa upp i rutiner och system.

Med Simployer HR System kan du bli kvitt processer som bryter mot dataskyddsförordningen, få kontroll över alla uppgifter rörande anställda och samtidigt ge ett bättre arbets- och informationsflöde i verksamheten.

Som arbetsgivare behandlar du en mängd olika personuppgifter. Utöver de befintliga anställdas personuppgifter hanterar du även uppgifter om kandidater, praktikanter och f d medarbetare. Med GDPR följer krav på hur dessa uppgifter behandlas, var och hur länge de får sparas och inte minst vem eller vilka som har tillgång till uppgifterna.
Victoria Ödlund HR-expert i Simployer

Så hjälper Simployer dig att uppfylla kraven i GDPR

Personuppgiftsbiträdesavtal

Simployer är förpliktigat genom vårt personuppgiftsbiträdesavtal att behandla personuppgifter enligt gällande lagar i dataskyddsförordningen (GDPR), samt skydda brukarnas rättigheter.

Dataportabilitet

Data i Simployer tillhör kunden och kan exporteras till .xml-format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Rollstyrning och rollrapportering

Simployer använder rollstyrning så att bara utvalda personer kan se, lägga till, ändra och radera data. Det är enkelt att se vem som har tillgång till vad och att anpassa behörigheter.

Insyn och självbetjäning

Anställda har rätt till insyn i hur deras personuppgifter förvaras och behandlas. Med Simployer kan behörig personal enkelt addera, ändra och radera personuppgifter.

Uppmärksammar och synliggör rutiner

Simployer handböcker är en idealisk plattform att använda för att förmedla information om dataskydd internt i verksamheten. En sådan tillgänglighet är avgörande för att regler, rutiner och riktlinjer efterlevs i det dagliga arbetet.

Deaktivering och avslut av anställning

Simployer skyddar rätten att bli glömd. Det är enkelt att radera personuppgifter och eventuell känslig data. Simployer är också utformat för att kunna anonymisera data, t ex för användning i statistik.

Sveriges ledande expertis

Simployer använder sig av Sveriges ledande GDPR-advokater. Våra egna experter bidrar med innehåll i handböckerna för vidare utveckling av Simployer.

Ingen data utanför Europa

Simployer är ett nordiskt, molnbasert HR-system. Vi använder inga servrar och ingen utvecklingskapacitet utanför Europa.

Vad är GDPR?

Fr o m 25 maj 2018 ska alla svenska verksamheter förhålla sig till de nya personuppgiftsreglerna i EU:s förordning om dataskydd (GDPR).

Ett gemensamt regelverk för personskydd i Europa ska stärka europeiska medborgares rättigheter, göra det lättare att utväxla personuppgifter över landgränser, förstärka tillit till digitala tjänster och säkra samarbeten mellan dataskyddsmyndigheter.

  • Förordningen ställer nya och strängare krav på verksamheters behandling av personuppgifter
  • Arbetsgivare garanterar att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och att verksamheten har de nödvändiga rutinerna inom detta område
  • Alla verksamheter som har anställda i Sverige påverkas av dataskyddsförordningen
  • Vid allvarligt brott mot dataskyddsförordningen kan det dömas ut böter på upp till 4 % av verksamhetens omsättning, max 20 000 000 euro

Kontakta oss om GDPR

Fyll i formuläret så kontaktar en av våra kollegor dig inom kort.