Marknadens bästa experter

Simployers experter har lång erfarenhet inom sina områden och hanterar både bredd och djup.

När du är i kontakt med Simployer kan du vara säker på att informationen du får är uppdaterad och väl förankrad i lagar och regler. Våra experter håller i utbildningar, svarar på kundfrågor, uppdaterar våra Expertstöd med relevant information och arbetar med utveckling av nya produkter och tjänster. De ger också tips och vägledning  för att du ska få en enklare arbetsvardag – varje dag!

HR och Lön

Skatt

Moms