Välkommen till

Simployer Marketplace

Tilläggsprodukter för interaktion mellan vår produktportfölj och partnerprodukter.

Integration

Från alla system

Import av organisations-, person- och befattning till Simployer.
Integration

AD-integration via Adaxes

Filbaserad integration till AD via Adaxes
Integration

Användarfil till Aditro

Användar- och befattningsdata till Aditro
Integration

Analys API till BI-system

Överföring av data för användare, anställning, befattning och organisation till BI-system.
Integration

Analys API till datalager

Överföring av data för användare, anställning, befattning och organisation till datalager.
Integration

Användarnamn och e-post från Azure AD

Importera användarnamn och e-post från Azure AD till Simployer HRM
Integration

Personuppgifter från HR Manager

Personuppgifter för utvalda anställda från HR Manager till Simployer
Integration

Personfil till Kronos

Personfil till Kronos
Integration

Organisations- och personuppgifter till Motimate

Organisations- och personuppgifter till Motimate
Integration

Kursdeltagare från Motimate

Kursdeltagare uppdateras från Motimate till Simployer LMS
Integration

Personuppgifter till Quinyx

Personuppgifter från Simployer till Quinyx
Integration

Personuppgifter från Recman

Personuppgifter för utvalda anställda kan flyttas från Recman till Simployer
Integration

Personuppgifter från Reachmee by Talentech

Personuppgifter för utvalda anställda från Reachmee till Simployer
Integration

Personuppgifter till Tripletex

Personuppgifter till Tripletex från Simployer
Integration

Organisationsdata till Wintid

Organisationsdata från Simployer till Wintid
Integration

Personuppgifter till Wintid

Personuppgifter från Simployer till Wintid
Administratörsutbildning

Utbildning i anställningsavtal med e-signering

Hur arbetar jag som administratör i anställningsavtal med e-signering?
Administratörsutbildning

Utbildning i Simployer handböcker

Hur arbetar jag som redaktör i Simployer handböcker
Administratörsutbildning

Personalregister, organisation och dokumentarkiv

Hur arbetar jag som administratör för modulerna personalregister, organisations- eller dokumentarkiv i Simployer?
Administratörsutbildning

Utbildning i Simployers processverktyg

Hur arbetar jag som administratör för Simployers processverktyg?
Administratörsutbildning

Utbildning i Simployer talent

Hur arbetar jag som administratör för Simployer talent?
Analys

Temarevision

Anpassning av teman i befintliga Simployer-moduler för att uppdatera innehåll och säkerställa koppling mellan befintliga och nya moduler.