Webinar

Kompetensutveckling i videoformat – se våra webinar när det passar dig.

Hur mår dina medarbetare? – Nya utmaningar i en ny vardag

Vi sätter oss ner tillsammans med &Frankly och diskuterar vad som är viktigt att tänka på när dina medarbetare arbetar hemifrån!

HR-masterdata – koll på läget!

Få en konkret kunskapsorientering om ämnet HR-masterdata! Varför det är viktigt och vad det innebär för dig och din organisation?

HR och IT sitter i samma båt

Ett gemensamt webinar för HR och IT kan upplevas som en ovanlig kombination, men när det gäller HR masterdata är båda funktionerna beroende av ett bra samarbete för att lyckas.

Onboarding och offboarding i en stökig omvärld

Hur påverkas onboarding och offboarding av medarbetare under corona?

Medarbetarsamtal i en digital värld

Hur genomför man och följer upp medarbetarsamtal i en digital värld när anställda sitter på hemmakontor?

Förenkla och trygga medarbetarupplevelsen 2021

Enkla och trygga medarbetarupplevelser är eftertraktat. Men vilka möjligheter finns det egentligen för att förbättra de anställdas upplevelse?

Goda råd till dig som ska genomföra medarbetarsamtal

Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare.

Kompetensutveckling i förändring

Är du som arbetsgivare redo för arbetsmarknadens nya krav på kompetensutveckling? Vi tar upp förändringarna och bjuder på analys i ämnet!

Fler webinar ➡

Du hittar ännu fler webinar inom ämnen som lön, skatt, moms, arbetsrätt och mycket mer på vår lärandeportal Simployer Learn.